Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten

Datum: 09/12/2016
Om: 13:30 tot 17:00 uur
Prijs: € 100

Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten

Tijdens deze workshop worden op interactieve wijze twee wetten van dezelfde datum geduid en toegelicht. Enerzijds de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en anderzijds de Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (BS 14 juli 2016).

We starten met de ontstaansgeschiedenis en de stand van zaken inzake de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.

Vervolgens worden de diverse wijzigingen van het overheids-opdrachtenrecht toegelicht zoals het toepassingsgebied, de nieuwe procedures (openbare versus niet-openbare procedure, het innovatiepartnerschap, …), de selectie en gunningscriteria, de uitvoeringsfase, de grotere aandacht voor het milieurecht, enz. Tevens onderzoeken we hoe het gunnen van juridische diensten voortaan moet gebeuren en behandelen we enkele capita selecta (in house, publiek-publieke samenwerking).

Het tweede deel van de workshop is toegespitst op de Wet betreffende de concessie- overeenkomsten, die een primeur is voor België. Door deze wet beschikt België immers voor het eerst over een globaal wettelijk kader voor de concessies. Deze wet wordt geduid door gelijkenissen en verschillen toe te lichten met de wetgeving overheidsopdrachten.

Uiteraard zal er ook ruimte zijn voor vragen en interactie met de deelnemers.

Sprekers zijn David D’Hooghe (advocaat balie Brussel, deeltijds hoogleraar KULeuven), Frank Judo (advocaat balie Brussel) en Steven Van Garsse (docent UHasselt, advocaat balie Antwerpen)
Voorzitter is Ingrid Opdebeek (hoogleraar bestuursrecht UAntwerpen, advocaat balie Antwerpen).

De brochure van de workshop

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula B.003
Ingang via Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Alle informatie over de werken Noorderlijn kan u terugvinden op www.noorderlijn.be. U kan er vinden waar ze nu aan het werken zijn, wat de fasering is van de werken, bereikbaarheidsinfo op en rond de werf en een heleboel tips om u beter door de werken te helpen.

De website www.slimnaarantwerpen.be leidt u op een efficiënte wijze naar de Stadscampus.

 

Hoe inschrijven?

Elektronisch inschrijven

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100 voor de eerste studieactiviteit, € 90 voor iedere volgende en wordt betaald na ontvangst van de debetnota op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.
 
De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.
 
Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit, een uitgebreide documentatiepmap, en een drankje met versnapering tijdens de pauze.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, notarissen, juristen,...

Sprekers:
David D'Hooghe, Frank Judo en Steven Van Garsse

Voorzitters:
Ingrid Opdebeek

Organisatie / co-organisatie:
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten

Erkenning:
  • OVB erkende deze workshop voor 3 juridische punten.
     
  • De Nationale Kamer van Notarissen erkende deze opleiding voor 2.5 uren.
     
  • IGO erkende deze workshop voor de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor zover de aanwezigheidslijst werd ondertekend.

    Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

  • CBR is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.