Inleiding tot de transformatieve bemiddeling

Datum: 15/01/2018 tot 15/01/2018
Om: 13:00 tot 19:00 uur
Prijs: € 150

Inleiding tot de transformatieve bemiddeling

In deze sessie wordt een inleiding gegeven in de transformatieve bemiddeling met praktische voorbeelden. Deze technieken kunnen bijdragen tot de verrijking van de persoonlijke bemiddelingsstijl.

Bij de transformatieve benadering werkt men vooral vanuit de begrippen empowerment en recognition met intentionele stilte, intensief luisteren, reflecteren/parafraseren,  samenvatten, open vragen en checking in. Bij transformatief bemiddelen wordt niet primair nadruk gelegd op het te bereiken onderhandelingsresultaat, eerder op de relatie tussen personen en ziet men het  conflict als kans en niet als probleem. Het is de ervaring van veel bemiddelaars dat zij in relaties veranderingen zien optreden die zij als positief ervaren. Dit is persoonlijke groei door bemiddeling.

In een conflict kan iemand zich aangetast, miskend en machteloos voelen: verslagen in de strijd. De bemiddeling kan ertoe leiden dat die partij zich gesterkt en erkend voelt. Wanneer een partij uit zijn defensieve positie komt, kan zij oog krijgen voor de andere partij en ontstaat er ruimte voor erkenning van die andere partij als persoon met noden van velerlei aard. Deze erkenning kan tijdens de bemiddeling onder woorden gebracht worden, maar kan ook leiden tot daden waarbij reëel ingespeeld wordt op behoeften en verlangens van de andere partij. Het gevolg zal zijn dat de partij anders komt te staan in de relatie tot de ander en omgekeerd.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula D.019
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen

 

Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd.
Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan door eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €150 per sessie of €425 voor 3 themasessies en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

In het inschrijvingsgeld zijn deelname aan de studiemiddag, de documentatie, een broodje en koffie/thee/water  voor aanvang alsook een versnapering tijdens de pauze begrepen.

Het aantal deelnemers per sessie is minimum 12 en maximum 16. Als 7 dagen vóór de activiteit het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt de organisator zich het recht voor om de activiteit te annuleren.Als blijkt dat de sessie volzet is wordt u op en wachtlijst gezet en zal de sessie herhaald worden bij voldoende belangstelling.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, alle geïnteresseerde juristen, rechtspractici en welzijnswerkers die met bemiddeling bezig zijn.

Sprekers:
Theo Geuens

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze nascholingssessie voor 6 juridische punten.
  • De Federale Bemiddelingscommissie erkende deze sessie.
  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze sessie voor 5.5 uur vorming.


Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be