Echtscheiding en kinderen: conflictpatronen tussen ouders en kinderen en tussen ouders onderling

Datum: 16/10/2017 tot 16/10/2017
Om: 13:00 tot 19:00 uur
Prijs: € 150

Echtscheiding en kinderen: conflictpatronen tussen ouders en kinderen en tussen ouders onderling

Meer en meer kinderen en jongeren maken de echtscheiding van hun ouders mee. Omdat kinderen zeer sterk betrokken zijn, kan het  belangrijk zijn hen te horen, maar dat dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren. Het vermijden van parentificatie of verstoring van de loyauteit naar beide ouders is noodzakelijk. Veel ouders zijn erg bezorgd hoe hun kinderen de echtscheiding zullen doormaken en willen de negatieve effecten ervan zoveel mogelijk beperken.

Ouders kunnen dikwijls onvoldoende hun scheiding als partners onderscheiden van het feit dat zij beiden ouders blijven. Kinderen verdwalen in loyauteitsconflicten, gezinnen stagneren in hun evolutie naar een nieuwe gezinsconstellatie, families raken verscheurd. Helderheid scheppen voor alle betrokkenen kan bijdragen tot wederzijds begrip en tot het ontwikkelen van een positieve kijk op de mogelijke evolutie.

Tijdens deze themasessie zal Steven Brouwers (advocaat balie Antwerpen) de nieuwe regeling voor het horen van kinderen in gevolge de nieuwe wet op de familie- en jeugdrechtbank toelichten.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula D.019
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen

 

Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd.
Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan door eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €150 per sessie of €425 voor 3 themasessies en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

In het inschrijvingsgeld zijn deelname aan de studiemiddag, de documentatie, een broodje en koffie/thee/water  voor aanvang alsook een versnapering tijdens de pauze begrepen.

Het aantal deelnemers per sessie is minimum 12 en maximum 16. Als 7 dagen vóór de activiteit het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt de organisator zich het recht voor om de activiteit te annuleren.Als blijkt dat de sessie volzet is wordt u op en wachtlijst gezet en zal de sessie herhaald worden bij voldoende belangstelling.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, alle geïnteresseerde juristen, rechtspractici en welzijnswerkers die met bemiddeling bezig zijn.

Sprekers:
Theo Geuens m.m.v. Steven Brouwers

Organisatie / co-organisatie:
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten

Erkenning:
  • OVB erkende deze nascholingssessie voor 6 juridische punten.
  • De Federale Bemiddelingscommissie erkende deze sessie.
  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze sessie voor 5.5 uur vorming.


Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be