Onderhandelend omgaan met conflicten

Datum: 19/02/2018 tot 19/02/2018
Om: 13:00 tot 19:00 uur
Prijs: € 150

Onderhandelend omgaan met conflicten

Waar mensen samenkomen zijn er conflicten. Die conflicten oplossen is niet eenvoudig. Hoewel niemand op een conflict zit te wachten, komen ze maar al te vaak voor. Op zich is dat ook niet zo vreemd. Mensen brengen soms veel tijd met elkaar door en hebben dikwijls belangen waarvan de realisatie door de belangen van de ander  belemmerd wordt. Soms botsen karakters simpelweg. Kleine ergernissen worden groter. Het begint te smeulen en plotseling slaat de vlam in de pan.

Omgaan met conflicten laat zien wat je kunt doen als conflicten uit de hand lopen of dreigen te lopen. Om op de juiste manier met uiteenlopende conflictsituaties om te gaan zullen we de belangrijkste aspecten behandelen die altijd bij een conflict aan de orde zijn. Op welke manieren kan men leren met conflicten omgaan? Wat is een conflict eigenlijk? Wie zijn de conflictpartijen? Hoe leer je correct te onderhandelen bij conflicten? U krijgt handige checklists en herkenbare voorbeelden waardoor u zal leren hoe men kan kiezen tussen het gedrag van een brandstichter of een brandweerman.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula D.019
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen

 

Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd.
Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan door eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €150 per sessie of €425 voor 3 themasessies en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

In het inschrijvingsgeld zijn deelname aan de studiemiddag, de documentatie, een broodje en koffie/thee/water  voor aanvang alsook een versnapering tijdens de pauze begrepen.

Het aantal deelnemers per sessie is minimum 12 en maximum 16. Als 7 dagen vóór de activiteit het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt de organisator zich het recht voor om de activiteit te annuleren.Als blijkt dat de sessie volzet is wordt u op en wachtlijst gezet en zal de sessie herhaald worden bij voldoende belangstelling.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, alle geïnteresseerde juristen, rechtspractici en welzijnswerkers die met bemiddeling bezig zijn.

Sprekers:
Theo Geuens

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze nascholingssessie voor 6 juridische punten.
  • De Federale Bemiddelingscommissie erkende deze sessie.
  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze sessie voor 5.5 uur vorming.


Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be