De sociale en fiscale verplichtingen van de bemiddelaar

Datum: 19/03/2018 tot 19/03/2018
Om: 13:00 tot 17:00 uur
Prijs: € 150

De sociale en fiscale verplichtingen van de bemiddelaar

De bemiddelaar-zelfstandige moet, net als alle andere zelfstandigen, een aantal sociale, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen nakomen.

Laura De Meyer (mandaatassistente socialezekerheidsrecht UAntwerpen) brengt tijdens deze sessie de sociaalrechtelijke verplichtingen in kaart: de verzekeringsplicht, aansluitingsplicht en bijdrageplicht worden besproken, alsook alle daarmee samenhangende formaliteiten en bijzondere aandachtspunten zoals de gevallen waarbij van de bemiddelaar een actief, zelfs proactief, optreden wordt verwacht. Tot slot zoomt zij ook in op de verplichtingen die de bemiddelaar moet vervullen teneinde van bepaalde socialezekerheidsprestaties te kunnen genieten. Zij belicht (het waarom van) het belang van aanvullende verzekeringen voor de zelfstandige. Ook de  sociaalrechtelijke verplichtingen bij een – weliswaar onverhoopte – stopzetting worden besproken.  In dat verband behandelt ze kort de krachtlijnen van het overbruggingsrecht, dit is de voormalige faillissementsverzekering.

Luc Maes (docent UAntwerpen) belicht op zijn beurt het fiscaal statuut van de bemiddelaar-zelfstandige: welke verplichtingen rusten op de bemiddelaar inzake inkomstenbelastingen en wat is zijn/haar BTW-statuut? Zijn alle vergoedingen die voor opdrachten worden aangerekend, belastbare inkomsten? En op welk tijdstip zijn ze belastbaar? Op het moment van de opstelling van de vergoedingsnota? Of op het moment van de ontvangst van de vergoeding? Beïnvloeden de vergoedingen als bemiddelaar het fiscaal regime van andere inkomsten die de bemiddelaar uit andere bronnen verkrijgt? Wat is het effect van de vergoeding van een bemiddelaar op het fiscaal regime van het gezinsinkomen? Zijn de kosten die een bemiddelaar maakt in uitvoering van zijn/haar opdrachten aftrekbaar van de belastbare inkomsten? Onder welke voorwaarden en beperkingen?

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula D.019
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen

 

Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd.
Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan door eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €150 per sessie of €425 voor 3 themasessies en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

In het inschrijvingsgeld zijn deelname aan de studiemiddag, de documentatie, een broodje en koffie/thee/water  voor aanvang alsook een versnapering tijdens de pauze begrepen.

Het aantal deelnemers per sessie is minimum 12 en maximum 16. Als 7 dagen vóór de activiteit het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt de organisator zich het recht voor om de activiteit te annuleren.Als blijkt dat de sessie volzet is wordt u op en wachtlijst gezet en zal de sessie herhaald worden bij voldoende belangstelling.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, alle geïnteresseerde juristen, rechtspractici en welzijnswerkers die met bemiddeling bezig zijn.

Sprekers:
Laura De Meyer, Luc Maes

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze nascholingssessie voor 6 juridische punten.
  • De Federale Bemiddelingscommissie erkende deze sessie.
  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze sessie voor 3.5 uur vorming.


Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be