2/10/2017 - Echtscheiding onderlinge toestemming

Datum: 02/10/2017 tot 02/10/2017
Om: 13:00 tot 17:00 uur
Prijs: € 150

Echtscheiding onderlinge toestemming

De EOT is in de beroepspraktijk van de familiale bemiddelaar  ongetwijfeld een belangrijk item. Het is een echtscheidingsvorm die via onderhandeling tot stand komt. Het bereikte akkoord moet allesomvattend zijn zowel op het vermogensrechtelijke vlak als op het persoonsrechtelijke vlak. De regeling m.b.t. de kinderen is daarbij een belangrijk onderdeel. Het is een totaalconcept waarbij niets mag doorgeschoven worden naar de beslissing van de rechter.

De les bestaat uit twee onderdelen. Vooreerst is er een update van de wetgeving en van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer die relevant is voor de EOT. In het tweede deel wordt er gewerkt met een modelakte. De verschillende onderdelen ervan worden stapsgewijs besproken met aandacht voor de redactie van de clausules bv. m.b.t. het lot van de gezinswoning, de verblijfsregeling voor de kinderen en de alimentatie die moet worden betaald. Er wordt tenslotte  gewezen op de aansprakelijkheid van de bemiddelaar voor slecht of dubbelzinnig opgestelde teksten.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula D.019
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen

 

Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd.
Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan door eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €150 per sessie of €425 voor 3 themasessies en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

In het inschrijvingsgeld zijn deelname aan de studiemiddag, de documentatie, een broodje en koffie/thee/water  voor aanvang alsook een versnapering tijdens de pauze begrepen.

Het aantal deelnemers per sessie is minimum 12 en maximum 16. Als 7 dagen vóór de activiteit het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt de organisator zich het recht voor om de activiteit te annuleren.Als blijkt dat de sessie volzet is wordt u op en wachtlijst gezet en zal de sessie herhaald worden bij voldoende belangstelling.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, alle geïnteresseerde juristen, rechtspractici en welzijnswerkers die met bemiddeling bezig zijn.

Sprekers:
Steven Brouwers

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze nascholingssessie voor 6 juridische punten.
  • De Federale Bemiddelingscommissie erkende deze sessie.
  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze sessie voor 3.5 uur vorming.


Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be