Verordening gegevensbescherming

Datum: 23/02/2018 tot 23/02/2018
Om: 14:00 tot 17:00 uur
Prijs: € 125

Verordening gegevensbescherming

Op minder dan 4 maanden voor de deadline van de inwerkingtreding (25 mei 2018) van de nieuwe Europese privacyregels is een praktische handleiding geen overbodige luxe.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft verstrek-kende gevolgen voor bedrijven die nieuwe stappen moeten zetten om in regel te zijn met de privacyregels.

Deze workshop wil juristen dan ook praktische tools en adviezen aanbieden om een GDPR-implementatie conform de Europese privacyregels te realiseren.

De workshop richt zich tot advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici die al een voorkennis van de GDPR hebben. De aanpak is praktijkgericht: het oogmerk is niet om de GDPR te introduceren, maar om praktische tools en adviezen aan te reiken waarmee de deelnemers de GDPR correct kunnen toepassen. Er wordt gerekend op interactie met de deelnemers die tot maximum 50 worden beperkt.

Sprekers tijdens deze workshop zijn Hans Graux (advocaat balie Brussel, Time.lex), Bavo Van den Heuvel (Director of Product Innovation Cranium Applied Privacy NV) en Kris Snauwaert (DPO SGS Benelux). Voorzitter is Ferdi Spanoghe(Bedrijfsjurist, Legal manager SGS Benelux).

Ontdek het programma.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula C.103
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen


Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 125 voor de eerste studieactiviteit, € 110 voor iedere volgende en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

Advocaten-stagiairs genieten een korting en betalen € 100. Deze korting wordt verrekend bij opmaak debetnota.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit, een uitgebreide documentatiepmap en een drankje met versnapering tijdens de pauze.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Sprekers:
Hans Graux, Bavo Van den Heuvel, Kris Snauwaert

Voorzitters:
Ferdi Spanoghe

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze workshop voor 3 standaardpunten.

  • Ook voor de magistraten werd goedkeuring van dit programma ontvangen: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze workshop voor 3 uren.

  • IAB erkende deze workshop voor 3 uren.Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be