Actualia Familie(proces)recht

Datum: 27/10/2017 tot 30/08/2018
Prijs: € 90

Opleidingscyclus 2017-2018

Naar aanleiding van de publicatie van het Handboek Familieprocesrecht (H.Fam.) en het Wetboek Familierecht (W.Fam.) op 27 oktober 2017, organiseert de Vereniging voor Familierecht (V.Fam.) een opleidingscyclus in samenwerking tussen de vijf deelnemende rechtsfaculteiten.

De cyclus is gericht tot praktijkjuristen en academici in het familierecht, het familiaal vermogensrecht en het familieprocesrecht. Hij biedt een opfrissing in de meest actuele ontwikkelingen van het familieprocesrecht en de bijhorende onderwerpen van het familierecht en het familiaal vermogensrecht.

De Vereniging voor Familierecht is het samenwerkingsverband van de instituten voor familierecht van de vijf Vlaamse rechtsfaculteiten. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

 • Frederik Swennen, voorzitter, Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, UAntwerpen
 • Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven
 • Gerd Verschelden, Instituut voor Familierecht, UGent
 • Charlotte Declerck, Centrum voor Overheid en Recht, UHasselt
 • Elisabeth Alofs, Vakgroep Privaat- en Economisch Recht, VUB
 • Ingrid Boone, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven en KULAK.


Programma

De uurregeling op de vijf locaties is identiek, met aanvang om 16.00 uur, einde om 19.00 uur en tussendoor een korte broodjespauze:

 • 27 oktober 2017
  UGent, auditorium NB 1, Universiteitstraat 4, 9000 Gent of livestream
 • 1 maart 2018
   UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
 • 19 april 2018
  KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
 • 24 mei 2018
  VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
 • 30 augustus 2018
  UAntwerpen, Stadscampus, aula C.003, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen of livestream

Locatie

 • 27 oktober 2017
  UGent, auditorium NB 1, Universiteitstraat 4, 9000 Gent of livestream
   
 • 1 maart 2018
  UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
   
 • 19 april 2018
  KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
   
 • 24 mei 2018
  VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
   
 • 30 augustus 2018
  UAntwerpen, Stadscampus, aula C.003, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen of livestream

Hoe inschrijven?

Bij voorkeur elektronisch inschrijven.

€ 90/sessie.
Bij inschrijving voor de volledige cyclus (5 sessies) geniet u een korting van 10%, en betaalt u € 405 i.p.v. € 450.

U kan intekenen op het Handboek Familieprocesrecht (€ 132 i.p.v. € 165 incl. btw) en/of op het Wetboek Familierecht (€ 76 i.p.v. € 96 incl. btw). Deze publicaties verschenen op 27 oktober 2017. Uw bestelling wordt  rechtstreeks door de uitgever bezorgd en gefactureerd.

Meer informatie over het Handboek Familieprocesrecht.
Meer informatie over het Wetboek Familierecht.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de sessie waarvoor men inschrijft, een documentatiepmap, catering (koffiepauze met broodjes).

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Praktijkjuristen en academici in het familierecht, het familievermogensrecht en het familieprocesrecht.

Organisatie / co-organisatie:
Vereniging voor Familierecht i.s.m. CBR

Erkenning:
 • OVB erkende de cyclus voor 15 juridische punten, of 3 juridische punten/sessie.
   
 • Voor de magistraten werd goedkeuring van het IGO  ontvangen (exclusief boek): voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
   
 • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze  cyclus voor 2 uren opleiding/sessie.
 • De Federale Bemiddelingscommissie erkende deze cyclus niet.Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be