Verbindende communicatie

Datum: 05/03/2018 tot 05/03/2018
Om: 13:00 tot 19:00 uur
Prijs: € 150

Verbindende communicatie

De verbindende communicatie, gebaseerd op de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg, wil een kwalitatieve verbinding tot stand brengen die toelaat om rekening te houden met de eigen behoeften én met die van de andere. Hierdoor kan vermeden worden dat conflicten hoog oplopen.

Vanuit deze verbinding - waarin geen oordelen noch verwijten uitgesproken worden - kan men de ander tegemoet komen zonder zichzelf te verliezen of weg te cijferen. Zelfs in moeilijke situaties of conflicten kan men er voor kiezen om verbindend te communiceren. Belangrijk is te beseffen dat wie goed communiceert, verantwoordelijkheid opneemt voor eigen gevoelens en gedachten.

Deze verbindende taal levert verbeterde communicatiekwaliteit op en meer welbevinden. Door verbinding te maken met de eigen waarden en emoties is het gesprek met anderen rustig en open. Zelfkennis is de voorwaarde om goed voor jezelf en de andere te kunnen zorgen. Gewelddadige communicatie is het gevolg van een behoefte die niet wordt ingevuld, bij jezelf of bij de andere. Het is als het ware een uiting van pijn, die je als signaal kunt beschouwen en waarmee je dan positief aan de slag kunt gaan.

Verbindend communiceren vraagt in de eerste plaats om een open houding, de wil om het anders aan te pakken, de nieuwsgierigheid om verandering te ontdekken bij zichzelf en de andere. Dankzij die positieve energie en kracht, kan men leren beter om te gaan met verschillen en conflicten hanteren of vermijden.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula D.019
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen

 

Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd.
Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan door eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €150 per sessie of €425 voor 3 themasessies en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

In het inschrijvingsgeld zijn deelname aan de studiemiddag, de documentatie, een broodje en koffie/thee/water  voor aanvang alsook een versnapering tijdens de pauze begrepen.

Het aantal deelnemers per sessie is minimum 12 en maximum 16. Als 7 dagen vóór de activiteit het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, behoudt de organisator zich het recht voor om de activiteit te annuleren.Als blijkt dat de sessie volzet is wordt u op en wachtlijst gezet en zal de sessie herhaald worden bij voldoende belangstelling.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, alle geïnteresseerde juristen, rechtspractici en welzijnswerkers die met bemiddeling bezig zijn.

Sprekers:
Theo Geuens

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze nascholingssessie voor 6 juridische punten.
  • De Federale Bemiddelingscommissie erkende deze sessie.
  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze sessie voor 5.5 uur vorming.


Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be