Actuele knelpunten in het sociaal procesrecht

Datum: 29/11/2018 tot 29/11/2018
Om: 13:30 tot 16:45 uur
Prijs: € 100

Actuele knelpunten in het sociaal procesrecht

De bedoeling van deze studienamiddag is te focussen op de actuele knelpunten
in het sociaal procesrecht.

Ontdek het programma.

Deze studienamiddag start met een bespreking van de organisatie en de samenstelling van de arbeidsgerechten, met focus op het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken. Vervolgens wordt een overzicht van de materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen en de mogelijke betwistingen hieromtrent gegeven.

Hierna volgt een behandeling van de vraag of het procederen voor de arbeidsgerechten (te) duur is geworden met enerzijds een overzicht van maatregelen die de prijs van de procedure beïnvloeden, zoals de rechtsplegingsvergoeding, btw voor advocaten en de hervorming van de juridische bijstand en anderzijds een analyse van de financiële drempels die de toegang tot de rechter stilaan beperken.

Ook een aantal aspecten van het bewijs in het sociaal recht, met aandacht naar de nakende modernisering van het bewijsrecht en enkele belangrijke wijzigingen die opgenomen zijn in het voorontwerp Boek III “Het bewijsrecht” komen aan bod naast een aantal actuele problemen van het bewijsrecht (de invloed van het openbare ordekarakter van de toepasselijke wet op het bewijsrecht, de taakverdeling tussen partijen en rechter inzake het bewijs en het ongeoorloofd bewijs).

De studienamiddag wordt afgesloten met een pleidooi voor het behoud van autonome arbeidsgerechten.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula R.007
Ingang via Rodestraat 14 of Lange Winkelstraat 9
2000 Antwerpen

of online.

Hoe inschrijven?

Bij voorkeur elektronisch inschrijven.

Deze prijs (100 EUR) omvat deelname aan de studienamiddag, documentatiemap en verslagboek en koffiepauze (bij deelname op de Stadscampus).

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, notarissen, alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Sprekers:
Griet Provoost, Ilse Van Puyvelde, Dirk Torfs, Beatrix Vanlerberghe, Lieven Lenaerts

Voorzitters:
Lola Boeykens

Organisatie / co-organisatie:
Onderzoeksgroep Rechtshandhaving i.s.m. CBR

Erkenning:
  • IGO erkent deze studienamiddag.  Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 
     
  • OVB erkende deze studienamiddag voor 3 standaardpunten.
     
  • IAB erkende deze studienamiddag  niet.


Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be