Actualia beslagrecht

Datum: 13/03/2018 tot 13/03/2018
Om: 19:00 tot 21:00 uur
Prijs: € 125

Actualia beslagrecht

Aan de hand van een selectie internationale, Europese en Belgische rechtspraak en praktijkvoorbeelden worden de meest recente ontwikkelingen op het domein van het beslag- en executierecht in de meest ruime zin besproken. Daarbij focust de spreker in de eerste plaats op het internationaal en Europees beslag- en executierecht waarbij aandacht wordt besteed aan de Europese Verordening Bewarend Bankbeslag, het grensoverschrijdend invorderen van dwangsommen, de weerslag van immuniteiten op de mogelijkheid tot executie enz.

Daarnaast komen ook enkele topics intern beslag- en executierecht aan bod waaronder het beslag tot terugvordering, sekwestratie, de problematiek van revindicatievorderingen enz.

m.m.v. spreker Bart Volders (docent UAntwerpen, advocaat balie Brussel) en voorzitter Kris Slabbaert (kandidaat gerechtsdeurwaarder).

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula R.001 of livestream
Rodestraat 14
2000 Antwerpen


Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 125 voor de eerste studieactiviteit, € 110 voor iedere volgende en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

Advocaten-stagiairs genieten een korting en betalen € 100 voor deze studieavond. Deze korting wordt verrekend bij opmaak debetnota.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit (op de campus of online) en het cahier met de kwalitatief hoogstaande teksten beschikbaar op de studieavond zelf.

Bij deelname op de campus ontvangst met een broodje en drankje vanaf 18.30 uur.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Sprekers:
Bart Volders

Voorzitters:
Kris Slabbaert

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze studieavond voor 3 juridische punten.
     
  • Ook voor de magistraten werd goedkeuring van dit programma ontvangen: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
  • Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders erkende de opleiding voor 2 juridische punten.

  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze studieavond voor 2 uren.

  • IAB erkende deze studieavond voor 2 uren.CBR

Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus - gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 54 48
cbr@uantwerpen.be