Prejudiciële vragen, niet alleen aan het grondwettelijk hof

Datum: 12/12/2017 tot 12/12/2017
Om: 19:00 tot 21:00 uur
Prijs: € 125

Prejudiciële vragen, niet alleen aan het grondwettelijk hof

Het fenomeen van de prejudiciële vraag blijft voor vele rechtspractici onbekend terrein, waarmee ze vroeg of laat worden geconfronteerd, zij het niet noodzakelijk van harte. Doel van deze studieavond is om rechtspractici meer vertrouwd te maken met de praktische weerslag van het stellen van een prejudiciële vraag. Hoe de vraag formuleren ? Hoe verloopt de prejudiciële procedure ? Hoe zit het met de tussengeschillen ? Wat zijn de gevolgen van een arrest na prejudiciële vraag ? En zijn er ook indirecte gevolgen ? De nadruk ligt hierbij op de prejudiciële vraagstelling voor het Grondwettelijk Hof, maar ook de vraagstelling voor het Hof van Justitie van de Europese Unie komt aan bod.

Aan het cahier van deze studieavond werkt Tim Souverijns (advocaat balie Brussel, praktijkassistent KU Leuven) mee.

m.m.v. spreker Frank Judo (advocaat balie Brussel, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven) en voorzitter Ilse Couwenberg (raadsheer in het Hof van Cassatie). Aan het cahier van deze studieavond werkt Tim Souverijns (advocaat balie Brussel, praktijkassistent KULeuven) mee.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula R.001 of livestream
Rodestraat 14
2000 Antwerpen


Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus.

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 125 voor de eerste studieactiviteit, € 110 voor iedere volgende en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit (op de campus of online) en het cahier met de kwalitatief hoogstaande teksten beschikbaar op de studieavond zelf.

Bij deelname op de campus ontvangst met een broodje en drankje vanaf 18.30 uur.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

 

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Sprekers:
Frank Judo

Voorzitters:
Ilse Couwenberg

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze studieavond voor 3 juridische punten.

  • Ook voor de magistraten werd goedkeuring van dit programma ontvangen: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze studieavond voor 2 uren.CBR

Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus - gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 54 48
cbr@uantwerpen.be