De verjaring van de strafvordering uitgeklaard

Datum: 24/10/2017 tot 24/10/2017
Om: 19:00 tot 21:00 uur
Prijs: € 125

De verjaring van de strafvordering uitgeklaard

De berekening van de verjaring van de strafvordering bezorgt de meeste rechtspractici heel wat hoofdbrekens. Deze studieavond wil daaraan tegemoetkomen met een overzichtelijk stappenplan dat gebruikt kan worden voor het berekenen van de exacte verjaringsdatum. Daarbij zullen alle aspecten van de verjaring aan bod komen: de toepasselijke termijnen, de aanvang van de verjaring, stuiting en schorsing van de verjaring en de berekeningswijze. Uiteraard worden daarbij alle recente wetswijzigingen met betrekking tot de verjaring (ingevolge de eerste, tweede en vierde potpourri-wet) betrokken, net zoals de recente rechtspraak.

m.m.v. spreker Joachim Meese (docent UAntwerpen, advocaat balie Gent) en voorzitter Jan Meerts (covoorzitter CBR, stafhouder balie Antwerpen).

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula R.001 of livestream
Rodestraat 14
2000 Antwerpen


Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 125 voor de eerste studieactiviteit, € 110 voor iedere volgende en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit (op de campus of online) en het cahier met de kwalitatief hoogstaande teksten beschikbaar op de studieavond zelf.

Bij deelname op de campus ontvangst met een broodje en drankje vanaf 18.30 uur.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten en alle geĆÆnteresseerde juristen en rechtspractici.

Sprekers:
Joachim Meese

Voorzitters:
Jan Meerts

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze studieavond voor 3 juridische punten.

  • Ook voor de magistraten werd goedkeuring van dit programma ontvangen: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze studieavond niet.CBR

Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus - gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 54 48
cbr@uantwerpen.be