Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Datum: 17/04/2018 tot 17/04/2018
Om: 19:00 tot 21:00 uur
Prijs: € 125

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, advocaat en gewezen stafhouder Balie Antwerpen Edward Janssens komt deze twee hete hangijzers binnen de advocatuur toelichten m.n. de wettelijke grondslag van het beroepsgeheim (EVRM, 458 SW en 458 bis), de Codex, de soorten verplichtingen en uitzonderingen, de gevolgen van de schending , het gedeeld beroepsgeheim, de visitaties door de overheid.

Advocaat-bemiddelaar Steven Brouwers belicht het verhaal van de per ongeluk verstuurde mail, het feit dat een gerechtsdeskundige niet hetzelfde is als een bemiddelaar maar wat dan met de deskundige-bemiddelaar? Hij besteedt ook aandacht aan een gevaarlijk trio: de bemiddelaar, de partijen en de media. Notaris Hans De Decker verschaft een dieper inzicht in deze materie voor wat het beroep van notaris aanbelangt: Beroepsgeheim, vertrouwelijke of niet-vertrouwelijke informatie, discretieplicht: het zijn concepten waarmee elke notaris haast dagelijks geconfronteerd wordt. Moeilijke concepten ook, zo blijkt uit de vele vragen die hierover aan de Kamer van Notarissen worden gesteld.

Bedrijfsjuriste Saskia Mermans spitst zich tot slot toe op het sui generis beroepsgeheim, dat bij wet werd opgelegd aan bedrijfsjuristen, om de bijzondere opdracht die zij hebben vanuit hun expertise en op basis van hun – door de deontologie gewaarborgde - onafhankelijkheid te waarborgen. De rechtspraak en rechtsleer gaven een actuele invulling aan dit beroepsgeheim.

m.m.v. sprekers Edward Janssens (voorzitter OVB, oud-stafhouder en advocaat balie Antwerpen), Steven Brouwers (advocaat-bemiddelaar, gastdocent UAntwerpen en VUB), Hans De Decker (notaris te Brasschaat) en Saskia Mermans (group general counsel KBC, voorzitter BIBJ). Voorzitter is Gregor Vande Vyver (eerste voorzitter Arbeidshof Gent).

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula R.001 of livestream
Rodestraat 14
2000 Antwerpen


Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 125 voor de eerste studieactiviteit, € 110 voor iedere volgende en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

Advocaten-stagiairs genieten een korting en betalen € 100 voor deze studieavond. Deze korting wordt verrekend bij opmaak debetnota.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit (op de campus of online) en het cahier met de kwalitatief hoogstaande teksten beschikbaar op de studieavond zelf.

Bij deelname op de campus ontvangst met een broodje en drankje vanaf 18.30 uur.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten en alle geĆÆnteresseerde juristen en rechtspractici.

Sprekers:
Edward Janssens, Steven Brouwers, Hans De Decker en Saskia Mermans

Voorzitters:
Gregor Vande Vyver

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze studieavond voor 3 juridische punten.

  • Ook voor de magistraten werd goedkeuring van dit programma ontvangen: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze studieavond voor 2 uren.CBR

Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus - gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 54 48
cbr@uantwerpen.be