Erelonen

Datum: 25/05/2018 tot 25/05/2018
Om: 14:00 tot 17:00 uur
Prijs: € 125

Erelonen

Gedurende lange tijd bepaalde de advocaat zijn ereloon in alle vrijheid via de zogenaamde partijbeslissing, zoals het nog steeds staat in art. 446ter Ger.W. 

Intussen is er een wettelijke informatieplicht ingevolge boek III WER en ten aanzien van consumenten boek XIV WER, waarbij na de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de ondernemingsrechtbanken de regeling in boek VI WER van toepassing zal zijn. 

Er zijn verder ook evoluties op deontologisch vlak met plannen voor een deontologische verplichting voor het opstellen van een opdrachtbrief bij aanvang van een dossier. 

Tijdens deze workshop komen volgende thema’s aan bod:

 • De wettelijke en deontologische informatieverplichting rond erelonen
 • De draagwijdte van art. 446ter Ger.W. in het licht van het cassatiearrest van 24 maart 2016
 • Geschillenbeslechting: de rol van de rechtbank, de raad van de orde, bemiddelaars en arbiters
 • Wettelijke tarieven en de verhouding tot het mededingingsrecht, plannen voor de rechtsbijstands-verzekering en impact daarvan op andere geschillen
 • Deontologische plannen: de opdrachtbrief bij aanvang van  een dossier?  Het voorstel van de ministeriële experten over een aangepast art. 446ter Ger.W.

m.m.v. sprekers Hugo Lamon (advocaat balie Limburg, bestuurder Orde van Vlaamse Balies), Jan Meerts (stafhouder orde van advocaten balie Antwerpen), voorzitter Stany Wens (gewezen stafhouder en advocaat balie Antwerpen).

Ontdek het programma.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula C.103
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen


Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 125 voor de eerste studieactiviteit, € 110 voor iedere volgende en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

Advocaten-stagiairs genieten een korting en betalen € 100. Deze korting wordt verrekend bij opmaak debetnota.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit, een uitgebreide documentatiepmap en een drankje met versnapering tijdens de pauze.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Sprekers:
Hugo Lamon en Jan Meerts

Voorzitters:
Stany Wens

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
 • OVB erkende deze workshop voor 3 juridische punten.
   
 • Ook voor de magistraten werd goedkeuring van dit programma ontvangen: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
   
 • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze workshop niet.


CBR

Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus - gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 54 48
cbr@uantwerpen.be