OCMW: leefloon en maatschappelijke dienstverlening

Datum: 21/12/2017 tot 21/12/2017
Om: 14:00 tot 17:00 uur
Prijs: € 125

OCMW: leefloon en maatschappelijke dienstverlening

Komen aan bod tijdens deze workshop: Het verschil tussen de RMI-wet en de OCMW-wet (met onder meer bewijs menselijke waardigheid); Werkbereidheid (studenten en beoordeling van hun  ogelijkheden, beoordeling vanaf aanvraag?); GPMI (verplicht karakter, sancties); Dringende medische hulp (met onder meer HvJ Abdida); Onderhoudsplicht (fiscale gevolgen, bevoegdheid en interactie met de familierechtbank). Uiteraard zal er ook ruimte zijn voor vragen en inbreng van de deelnemers.

m.m.v. sprekers Dirk Torfs (raadsheer Arbeidshof Antwerpen), Marleen Daman (consulent OCMW Antwerpen) en Simon Van Damme (advocaat balie Antwerpen). Voorzitter is Daniël Cuypers (gewoon hoogleraar UAntwerpen).

Ontdek het programma.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus, De Meerminne
Aula S.C.001
Ingang via hoek Vekestraat/Grote Kauwenberg (Agora/Sporthal)
2000 Antwerpen


Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de Stadscampus, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn
De slimste route naar de Stadscampus

Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 125 voor de eerste studieactiviteit, € 110 voor iedere volgende en wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit, een uitgebreide documentatiepmap en een drankje met versnapering tijdens de pauze.

CBR is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Sprekers:
Dirk Torfs, Marleen Daman en Simon Van Damme

Voorzitters:
Daniël Cuypers

Organisatie / co-organisatie:
CBR (Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten)

Erkenning:
  • OVB erkende deze workshop voor 3 juridische punten.
     
  • Ook voor de magistraten werd goedkeuring van dit programma ontvangen: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
     
  • De Nationale Kamer van notarissen erkende deze workshop niet.


CBR

Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus - gebouw V
S.V.042
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 54 48
cbr@uantwerpen.be