Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt tweemaandelijks samen en werkt de door de stuurgroep geselecteerde suggesties verder uit tot een vast jaarprogramma van 6 studieavonden en 3 workshops.

Daarnaast bekijken de bestuursleden inhoud en practicalia voor eventuele extra studieactiviteiten.

De Raad van Bestuur evalueert ook alle voorbije activiteiten.

Voor de PAO Bemiddeling en Delvacyclus wordt regelmatig overleg gehouden met de Gentse partners van Gandaius.

De Raad van Bestuur zet ook de financiële krijtlijnen van het CBR uit en stuurt waar nodig het financieel beleid bij.
 

Actuele leden van de Raad van Bestuur van het CBR:

  • Pascale Buyck (celcoördinator CBR, advocaat balie provincie Antwerpen)
  • Jan Ghysels (advocaat balie Brussel) qq. Kathleen Vercraeye (stafhouder Brussel Nederlands)
  • Joëlle Rozie (hoogleraar UAntwerpen)
  • Stefan Rutten (hoofddocent UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)
  • Marco Schoups (stafhouder balie provincie Antwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)
  • Frederik Swennen (decaan faculteit Rechten UAntwerpen, covoorzitter CBR)

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be