Side header image
Welkom bij Actramar

Actramar

Op het einde van de negentiende eeuw lag Antwerpen aan de basis van het internationaal maritiem recht. Met de oprichting van het kenniscentrum Actramar in 2010 hebben de Universiteit Antwerpen en de Hogere Zeevaartschool die traditie verdergezet. 
  
De faculteiten Rechten en Toegepaste Economische Wetenschappen en de Hogere Zeevaartschool zijn al jaren actief in het transport- en maritiem recht. Door een bundeling van krachten versterken zij het aanbod in onderwijs en onderzoek in dit domein. Zo wordt de opleiding master in de maritieme wetenschappen versterkt.

Binnen Actramar wordt aan fundamenteel en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het kenniscentrum zet zijn deuren open voor vragen om advies vanuit de havengemeenschap, overheid en bedrijfsleven. 
  
Actramar is een interfacultair instituut onder de vleugels van de Universiteit Antwerpen, maar de structurele bijdrage van de Hogere Zeevaartschool maakt het kenniscentrum tot een schoolvoorbeeld van samenwerking binnen de Antwerpse onderwijsassociatie.