Side header image

Organisatie

De Faculteit Rechten organiseert, coördineert, realiseert en stimuleert het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening in het vakgebied rechten en het vakgebied veiligheidswetenschappen.

Het beleid van de faculteit

De Faculteitsraad, het Dagelijks Bestuur en het Uitgebreid Dagelijks Bestuur zijn de belangrijkste beleidsorganen binnen de Faculteit Rechten. De decaan zit deze drie organen voor. De decaan, prof. dr. Dirk Vanheule, is, samen met de vicedecaan, prof. dr. Patricia Popelier, en de academisch secretaris, prof. dr. Britt Weyts, voor een termijn van drie academiejaren (academiejaren 2015-2018) verkozen uit het zelfstandig academisch personeel.

De dagelijkse werking van de faculteit

Het Decanaat, het Onderwijssecretariaat, het Onderzoekssecretariaat, de Cel Internationalisering en de Cel voor Kwaliteit en Innovatie in het Onderwijs (CIKO) staan in voor de dagelijkse werking van de faculteit. De faculteitsdirecteur, mevr. Myriam Geens, coördineert de globale faculteitswerking.


 

Contact

Faculteit Rechten Stadscampus - Gebouw V
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 54 44
Fax +32 3 265 51 20