Side header image

Aanduiding van de toepasselijke wetgeving inzake sociale zekerheid en arbeidsrecht bij internationale tewerkstelling van werknemers: Europa corrigeert?

Studieavond

Datum: 18/10/2017 tot 18/10/2017
Om: 19:30 tot 22:00 uur
Prijs: € 20

Aanduiding van de toepasselijke wetgeving inzake sociale zekerheid en arbeidsrecht bij internationale tewerkstelling van werknemers: Europa corrigeert?

Het referendum over de Brexit ligt nog vers in het geheugen. De uitslag wordt gezegd sterk te zijn beïnvloed door de grote aanwezigheid van goedkope, dikwijls Oost-Europese arbeidskrachten op de nationale arbeidsmarkt. Ook bij ons is dat nog steeds een gevoelig thema, waar de media geregeld over berichten. Europa wordt er door velen, al dan niet terecht, van beschuldigd zgn. sociale dumpingpraktijken te faciliteren of hun bestraffing te bemoeilijken.

Op deze studieavond laten wij prof. dr. Herwig VERSCHUEREN (hoogleraar UAntwerpen en VUB) en mr. Tony VAN DE CALSEYDE (advocaat balie Antwerpen) hierover aan het woord. Zij bespreken elk vanuit hun eigen invalshoek de voorstellen die de Europese Commissie recent ter tafel legde om enerzijds de Detacheringsrichtlijn 96/71 te hervormen inzake de toepassing van de zgn. harde kern van arbeidsvoorwaarden op gedetacheerde werknemers en anderzijds om correcties aan te brengen in de Verordeningen 883/2004 en 987/2009 op vlak van de aanduiding van en de controle op het toepasselijk socialezekerheidsrecht.

U zult van hen de allerlaatste stand van zaken krijgen over deze voorstellen, alsook een kritische evaluatie ervan, mede aan de hand van de meest recente Belgische en Europese rechtspraak. Daarbij worden onder meer kwesties behandeld als de definitie van de zgn. harde kern, de bindende kracht van A1-documenten, het onderscheid tussen tijdelijke detachering en gewoonlijke tewerkstelling, enz. … .

Ontdek het programma.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken
Gebouw R - Aula
Universiteitsplein 1 - Universiteitsbaan (parking 3 of 4 volgen)
2610 Wilrijk

Route naar Campus Drie Eiken

Belangrijk!
Houd u a.u.b. rekening met een mogelijke moeilijkere bereikbaarheid van de toegangswegen richting Antwerpen, dit omwille van de werkzaamheden Noorderlijn

 

Hoe inschrijven?

Bij voorkeur elektronisch inschrijven.

Uw inschrijving is bindend en kan niet geannuleerd worden. Vervanging door een collega kan mits schriftelijke kennisgeving aan de organisatie.

Deelnameprijs:

  • Leden: 20 EUR
  • Niet-leden: 25 EUR.

Na inschrijving ontvangt u een factuur, waarna u tot betalen overgaat.

 

Extra informatie

Doelgroep:
Advocaten, magistraten, rechtspractici.

Sprekers:
Herwig Verschueren, Tony Van De Calseyde

Organisatie / co-organisatie:
VVA i.s.m. CBR

Erkenning:
  • OVB erkende deze studieavond voor 2 juridische punten.
     
  • IGO erkende deze studieavond voor deelname van  magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 


Contact

Vereniging voor Arbeidsrecht vzw Venusstraat 23
2000 Antwerpen
johan.peeters@uantwerpen.be