Side header image

21 september 2017: Onderzoek M&G - anno 2017 - focus Vlaanderen

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is sinds 2001 in Vlaanderen actief met als opdracht om de milieugezondheidstoestand te onderzoeken en op te volgen.
De impact van leefomgeving en levensstijl op de gezondheid en het vertalen van de resultaten in inzichten die bruikbaar zijn voor beleidmakers, professionals en burgers staan centraal.

Programma

Het symposium van 21 september wil een trefpunt zijn voor onderzoekers en actoren van beleidsondersteunend onderzoek in het thema van milieu en gezondheid, in brede zin. Zowel innovatie op het vlak van data en meettechnieken als problematieken, inzichten en beleidsinterpretatie komen aan bod. Dit vanuit een interdisciplinair perspectief: de sprekers hebben een medische, epidemiologische, toxicologische en beleids- of sociaalwetenschappelijke achtergrond.

Tijdens de voormiddagsessie brengt het Steunpunt Milieu en Gezondheid verslag over haar resultaten en inzichten van de voorbije campagnes en geplande onderzoeken. In dit steunpunt bundelen, in opdracht van de Vlaamse overheid, alle Vlaamse universiteiten, VITO en PIH hun onderzoek rond humane biomonitoringscampagnes. Deze opvolging stelt in staat tijdstrends vast te stellen. Het programma is intussen ook geïncludeerd in een wijd vertakt Europees project.

In de namiddagsessies brengen diverse teams een selectie van andere recente onderzoeks-ontwikkelingen die relevant zijn voor beleid en interventie. Aansluitend is er ruim gelegenheid voor reflectie. In een panelgesprek introduceren diverse stakeholders kort hun visie op de meerwaarde van milieugezondheidskennis en vooral ook hun bijdrage en verwachtingen daarbij. Vervolgens komen volgende vragen aan bod:

  • Waar zitten de grote noden op het vlak van milieugezondheidskennis voor een betere bescherming van de burger ?
  • Hoe nog beter de aansluiting maken met wat nodig is voor een wetenschappelijk geïnformeerd milieugezondheidsbeleid ?
  • Hoe lokale en internationale aandachtspunten op het vlak van milieugezondheid in balans houden?

Doelpubliek

Onderzoekers, beleidsmakers en actoren op het terrein

Datum

21 september 2017: voor- en namiddagsessie

Locatie

Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Sint-Jacobstraat 2 te Antwerpen, zaal M.005

Inschrijven

Schrijf je in