Side header image

Politicologenetmaal - 13/14 juni 2019

ENGLISH VERSION BELOW

Op donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2019 organiseren de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) en de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) voor de achttiende keer gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal wordt dit jaar georganiseerd door het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Zoals gebruikelijk start het Etmaal op donderdag rond 12 uur en eindigt het op vrijdag na de lunch. Het Etmaal kent een plenaire bijeenkomst op donderdagavond met dit jaar een debat en de uitreiking van prijzen voor het beste proefschrift en de beste masterscriptie. De klemtoon ligt echter op het werk in de workshopsessies (twee sessies op donderdagmiddag en twee sessies op vrijdagochtend). Voor deze sessies, met elk ruimte voor een tiental papers, zijn we op zoek naar sessievoorstellen. We verwelkomen een ruim scala aan thema’s uit politicologische sub-disciplines, gaande van empirische politicologie tot politieke theorie en van internationale betrekkingen tot lokale politiek. Voorstellen kunnen zowel uitgaan van academische politicologen als van praktijkpoliticologen. Sessievoorzitters kunnen kiezen voor Nederlands of Engels als voertaal.

Maak gebruik van het online template voor workshopvoorstellen (deadline 10 december 2018). 

Er is plaats voor 16 workshops. Bij de selectie van de voorstellen gaat de voorkeur uit naar sessies die het potentieel hebben voldoende papers aan te trekken. In de praktijk blijkt dat workshops vooral succesvol zijn wanneer de sessievoorzitters zelf actief deelnemers rekruteren. Verder geeft de organisatie de voorkeur aan voorstellen die worden ingediend door co-voorzitters verbonden aan een Vlaams/Belgische en een Nederlandse instelling. Co-voorzitters van buiten de Lage Landen zijn ook welkom. Ook zal er rekening mee worden gehouden dat het sessieaanbod een zo ruim mogelijk veld van de politieke wetenschappen beslaat. Uiterlijk op 1 februari 2019 krijgen de indieners uitsluitsel.

Meer info?

Het organiserend comité, e-mail politicologenetmaal2019@uantwerpen.be 

  • Pauline Ketelaars (VPW-vertegenwoordiger)
  • Arjan Schakel (NKWP-vertegenwoordiger)
  • Peter Van Aelst
  • Dirk De Bièvre
  • Bas Redert
  • Emile van Ommeren