Side header image

Plechtige proclamatie FSW

De academische overheid van de Universiteit Antwerpen en de decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen hebben het genoegen u uit te nodigen op de plechtige proclamatie van de bachelor-, schakel- en masterprogramma's op vrijdag 6 juli 2018, 16u, aula Rector Dhanis (K.001).

Programma

Deuren open rond 15.30 uur; start stipt om 16u. 

Verwelkoming en openingswoord door prof. Ilse Loots, decaan

Plechtige proclamatie door prof. dr. Karel Neels, voorzitter van de Examencommissie bachelors, van de bachelors, schakel- en voorbereidingprogramma’s Communicatiewetenschappen, Politieke Wetenschappen, Sociologie

Plechtige proclamatie door prof. dr. Karel Neels, ondervoorzitter van de Examencommissie masters, van de Masters Communicatiewetenschappen, Politieke Communicatie, Filmstudies en Visuele Cultuur, Internationale Betrekkingen & Diplomatie, Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Politieke Wetenschappen, Sociologie, Sociaal Werk, Sociaal Economische Wetenschappen 

Voorts worden de Gobelijntjes (PRISMA) uitgereikt voor Meest Verdienstelijke Professor en Assistent, volgen er enkele gelegenheidstoespraken (door o.a. prof. dr. Herman Van Goethem, rector) en wordt heel het gebeuren muzikaal begeleid.

Als gastspreker werd dit jaar de wereldvermaarde Belgische prof. Philippe Van Parijs gestrikt, die een toespraak zal geven getiteld "Belgium. Een utopie voor onze tijd". 

Receptie in de wandelgang van de Aula Rector Dhanis

Inschrijven 

Inschrijven proclamatie bachelor- en schakelstudenten 

Inschrijven proclamatie masterprogramma's