Natuuronderwijs

De opleiding biologie omvat drie bachelorjaren en twee masterjaren.

De bacheloropleiding is voor het grootste gedeelte dezelfde voor iedereen. Alleen in het laatste jaar is er een vrije keuzeruimte voorzien.

Vanaf de masteropleiding specialiseer je je in een deelgebied van de biologie. In Antwerpen richten twee afstudeerrichtingen zich specifiek op natuurbescherming in al haar facetten:

  • de afstudeerrichting Ecologie en Milieu
  • de Engelstalige master Biodiversity Conservation and Restoration.

Nadien kan je een doctoraat behalen. Daartoe verricht je gedurende een viertal jaren zelfstandig onderzoek in één van onze onderzoeksgroepen.