Onderzoeksprojecten ECOBE

Aquatische ecologie: de interactie tussen planten, stroming, sediment, nutrienten en dieren. 

meer weten? Contacteer Jonas Schoelynck.

 

 

OMES (Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan): opvolgen van de waterkwaliteit van de Zeeschelde, en van de getijde-afhankelijke natuurontwikkelingsprojecten.

meer weten? Contacteer Tom Maris.

 

 

Inter-estuarine vergelijking: een vergelijking van de waterkwaliteit van de estuaria van de Schelde, de Elbe, de Weser, de Humber, de Seine en de Thames.

meer weten? Contacteer Lindsay Geerts.

 

 

Hoe de kwaliteit van brakke en zoute waterbodems meten?

meer weten? Contacteer Kristine Deschamphelaere.

 

 

 

De bentisch-pelagische koppeling: hoe wisselen de waterbodem en de waterkolom nutriënten uit?

meer weten? Contacteer Kristine Deschamphelaere.

 

 

Hoe de groei van algen inhiberen?

meer weten? Contacteer Kristine Deschamphelaere.

 

 

 

Overstromingen voorkomen met slikken, schorren en mangrovebossen: van Het Verdronken land van Saeftinghe tot de Ganges–Brahmaputradelta in Bangladesh.

meer weten? Contacteer Rebecca Vancoppenolle of Jeroen Stark.

 

 

Hydrodynamische modellering van getijstroming in de Schelde: hoe verandert de morfologie van de Schelde de beweging van het water?

meer weten? Contacteer Jeroen Stark.

 

 

Modelleren van de biogeomorfologische ontwikkeling van slikken en schorren, op lange termijn.

meer weten? Contacteer Christian Schwarz.

 

 

Hoe de biologische kwaliteit van de Vlaamse Polderwaterlopen meten met macro-invertebraten en diatomeeën?

meer weten? Contacteer Martijn Van Roie.

 

 

Hoe optimaliseren we het waterpeilbeheer in de polders? Een pilootstudie in de Uitkerkse Polders.

meer weten? Contacteer Martijn Van Roie.