Onderzoeksprojecten SPHERE

Hoe (snel) worden polluenten aanwezig in het  sediment afgegeven aan het oppervlaktewater?

meer,weten? Contacteer Maarten De Jonge of Johnny Teuchies.

 

 

De effecten van cocktails van metalen in combinatie met natuurlijke stressoren op het gedrag en de ecologie van aquatische ongewervelden.

meer weten? Contacteer Lieven Bervoets.

 

 

Vergelijken van de effecten van waterverontreiniging op macro-invertebraten en diatomeeën.

meer weten? Contacteer Lieven Bervoets.

 

 

Opname en toxiciteit van mengsels van metalen voor aquatische vertebraten.

meer weten? Contacteer  Lieven Bervoets.

 

 

Hoe sediment-gebonden metaalmengsels de functies van ecosystemen beïnvloeden.

meer weten? Contacteer Johnny Teuchies.

 

 

Hoe de verzuring van de oceaan gevolgen heeft voor de fysiologie van mariene vissen.

meer weten? Contacteer Gudrun De Boeck.

 

 

Hoe een combinatie van ammonium- en metaalverontreiniging de fysiologie en biochemie van vissen bedreigt.

meer weten? Contacteer Gudrun De Boeck.

 

 

Hoe toxische stoffen de voedselopname-snelheid van aquatische ongewervelden beïnvloeden.

meer weten? Contacteer  Lieven Bervoets.

 

 

Biomagnificatie en polluentenaccumulatie in inheemse vissoorten.

meer weten? Contacteer  Lieven Bervoets.

 

 

Gebruik van terrestrische ongewervelden als biomonitors van vervuilde gebieden in Vlaanderen;

meer weten? Contacteer  Lieven Bervoets.

 

 

Dit is maar een greep  uit de vele projecten van SPHERE.  Een volledige overzicht vind je op de SPHERE website.