Toponderzoek & Valorisatie

Onderzoeksexcellentiecentra

Diverse onderzoeksgroepen van het Departement Chemie maken deel uit van een onderzoeksexcellentiecentrum binnen de Universiteit Antwerpen.

LADCA, AXES en ORSY maken deel uit van het AGRECHEM onderzoeksexcellentiecentrum.

PLASMANT maakt deel uit van het NANO onderzoeksexcellentiecentrum.

Francqui onderzoekshoogleraar

prof. dr. Annemie Bogaerts kreeg van de Francqui-Stichting de mogelijkheid om zich, dankzij dit mandaat en de bijhorende onderzoekskredieten, volledig toe te leggen op haar onderzoek in het domein van Plasma Modellering tijdens drie academiejaren (2013-2016).

Binnen het departement chemie zijn er 3 IOF consortia