Side header image

ECO Onderzoeksexcellentiecentrum

Het centrale thema van het ECO Onderzoeksexcellentiecentrum betreft de studie van de effecten van veranderingen in het abiotisch of niet-levend milieu op ecologische systemen (niveaus gaande van cel, organisme, ecosysteem tot landschap en regio), op de conditie en gezondheid van plant en dier – waaronder de mens – en op het cultureel erfgoed.

In essentie gaat het om de studie van oorzaken (veranderingen in het milieu, verstoringen van de leefomgeving, verschillende stress-situaties) en gevolgen (ecofysiologische en chemische responsprocessen op diverse niveaus van organisatie).

Het onderzoek is fundamenteel wetenschappelijk van aard, maar ook methodologisch, en het kan in bepaalde gevallen ook resulteren in of leiden tot relevante toepassingen.

Het ECO Onderzoeksexcellentiecentrum wil vanuit de Universiteit Antwerpen een toonaangevende rol spelen in het ecologisch en milieu-onderzoek zowel op het nationale, maar vooral op het internationale onderzoeksforum.

Participerende onderzoeksgroepen