Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van onze vereniging en het huishoudelijk reglement zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen via een mailtje naar alabo@uantwerpen.be.

Contact

ALABO vzw Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
alabo@uantwerpen.be