Side header image

Studietijdmetingen

Van bij de start van de bachelor opleidingen wil de UAntwerpen de kwaliteit van haar programma's controleren. Eén van de aspecten hierbij is hoeveel tijd de studenten effectief besteden aan hun studie.

Studietijdmetingen omvatten theoretische analayses van de studietijd op basis van de curricula en collegeroosters, focusgroepgesprekken met de studenten over studiebelasting en studeerbaarheid, en tijdschrijven door de studenten, waarbij de studenten hun effectieve studietijd dagelijks noteren.

Het tijdschrijven wordt in een eerste fase getest bij wijze van proef op 1ste bachelorjaren in een beperkt aantal opleidingen.

Documenten