Side header image

ASO

Op 1 augustus begin je aan je beroepsopleiding als Assistent Specialist in Opleiding (ASO). Je hebt een stageplan gekregen voor 4, 5 of 6 jaar, afhankelijk van je specialisatie. Het programma van de Master Specialistische Geneeskunde (MSG) wordt verspreid over het aantal jaren waarin je specialiseert en begint bij de start van het eerstvolgende academiejaar.

Voor de inhoud van je beroepsopleiding kan je terecht bij je coördinerende stagemeester. Dat is de specialist die – meestal vanuit het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) – de eindverantwoordelijkheid draagt voor je opleiding. Hij/zij staat ervoor in dat je alle noodzakelijke kennis en vaardigheden kan opdoen op je verschillende stageplaatsen. Hij/zij beslist over de stageplaatsen in de andere opleidingscentra en staat in voor de kwaliteit van deze opleidingsplaatsen. De officiële opleiders  zijn de stagemeesters, die allen erkend zijn door de Hoge Raad op basis van vastgelegde criteria. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding op hun stageplaats.