Side header image

Bereid je optimaal voor op het toelatingsexamen arts

Workshops EMSA: de beste voorbereiding op het toelatingsexamen arts

Elke zomer organiseert de Vlaamse overheid het toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. In 2018 vindt het examen plaats op 3 juli. Vanaf 2018 zijn er belangrijke wijzigingen aan het toelatingsexamen.

Het is belangrijk om de leerstof van de wetenschapsvakken wiskunde, chemie, fysica en biologie uit het middelbaar opnieuw in te studeren of zelfs bij te spijkeren, zeker als je in het middelbaar maar een beperkt pakket wetenschappen kreeg. Maak je ook vertrouwd met medische teksten, zoals die uit het Tijdschrift voor Geneeskunde. Het leerstofoverzicht en de examens van de voorbije jaren op de website van het toelatingsexamen zijn een belangrijk hulpmiddel.

Een heel goede aanvulling, om je slaagkansen te verhogen, zijn de voorbereidende workshops die studentenvereniging EMSA (European Medical Students’ Association) van de Universiteit Antwerpen organiseert.

Workshops KIW

KIW staat voor Kennis en Inzicht in de Wetenschappen, een onderdeel van het toelatingsexamen waarin je kennis van biologie, wiskunde, chemie en fysica wordt getest.

In de EMSA-workshops biologie, wiskunde, chemie en fysica overlopen de docenten bondig de theorie en bespreken ze voorbeeldvragen, waarbij de nadruk ligt op oplossingstechnieken.

Workshops GC

GC staat voor Generieke Competenties, een onderdeel van het toelatingsexamen waarin je algemene competenties worden getest. GC is opgesplitst in de deelcompetenties "CLEAR" (arts-patiëntcommunicatie) en "VAARDIG" (tekstbegrip).

De workshops communicatie (CLEAR) en stilleesteksten (VAARDIG) focussen op communicatievaardigheden in de arts-patiëntrelatie en op het inoefenen van technieken voor het beantwoorden van vragen bij medische teksten.

Wanneer?

De workshops van 2018 zijn voorbij.

De data van de workshops in 2019 worden in november 2018 bekendgemaakt. Ze vinden plaats op zes zaterdagen in de periode februari-april.

Waar?

De workshops vinden meestal plaats op Campus Drie Eiken, Gebouw Q, in aula F. Nédée (Universiteitsplein 1, 2610 WILRIJK (Antwerpen)).

Kostprijs

De kostprijs van de workshops in 2019 wordt in november 2018 bekendgemaakt. In 2018 bedroeg de prijs voor het totaalpakket (zes workshops + oefeningencursus + lunch en drank) € 35. 

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met de woensdag vóór elke workshop, via de website van EMSA.

Wat als je niet slaagt voor het toelatingsexamen?

De Universiteit Antwerpen zet je op weg om de juiste keuze te maken.

 


Toelatingsexamen arts Wat verandert er in 2018?

Toelatingsexamen arts Wat als je niet slaagt?