Side header image

Openbare bibliotheek IVEBIC(A) in Hemiksem

IVEBIC(A) is een intergemeenschappelijke vereniging voor bibliotheekwerking en cultuur tussen de gemeenten Hemiksem en Schelle (ook Niel vanaf 2018). Samen met de vzw Kempens Landschap, die de site van de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem beheert, wordt onderzocht of de zuidvleugel van deze abdij kan worden herbestemd tot belevenisbibliotheek. Deze zuidvleugel telt in totaal 3.500 m² en 3 verdiepingen. Dit is meteen de opdracht voor de studenten van de bachelorproef in het academiejaar 2016 - 2017.

Uitdaging voor de studenten

De uitdaging, tegelijkertijd troef van dit project is het waardevolle historische en architecturale karakter van deze erfgoedsite en hoe je als ontwerper hiermee omzichtig omgaat bij het vertalen en  verbeelden van een ruimtelijk concept. Verder stelt zich de vraag hoe het begrip en de organisatie van een belevenisbib, sociaal-maatschappelijk en cultureel wordt ingevuld en afgestemd op de noden van gemeenten en doelgroep(en).

Toekomst

Een selectie van projecten zal in het kader van het Europees jaar van het erfgoed,  op de Open Momumentendag van zondag 10 september 2017 worden tentoongesteld in de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem. 

Openbare bibliotheek Hemiksem