Side header image

Project S

De bibliotheek van Campus Groenenborger te Wilrijk is een lang uitgestrekte ruimte. In mijn ontwerp wil ik ervoor zorgen dat het gang-effect doorbroken wordt. Daarom ben ik met golven beginnen werken, zowel horizontaal op het grondplan, als verticaal  in de hoogtes van de boekenrekken.

Horizontaal doe ik dit door de middengang te verleggen aan de hand van een S-vormige boekenkast. Om de ruimte te doorbreken worden kasten en tafels schuin geplaatst.
Verticaal gebeurt dit door de plaatsing van verlaagde plafonds, deze worden op hun beurt versterkt door kasten met een verschil in hoogte. De meeste boeken rekken zijn laag, zodat de werknemers altijd een volledig overzicht hebben in de bibliotheek.

Er zijn verschillende groepswerk ruimtes voorzien. Enkele ervan zijn uitgerust met verschuifbare wanden, waardoor de aangrenzende ‘maker space’ nog kan uitbreiden. Voor een workshop kunnen ze ook opengezet worden. In de bibliotheek is er een zone voorzien waar studenten in groep rond multi-touch schermen kunnen werken. Tijdens het ontwerpen heb ik rekening gehouden met de werknemers. De plekken waar zij het vaakst komen, liggen naast elkaar zodat ze niet teveel afstanden moeten afleggen.

Dien Van Camp
 

Project S - snede

Project S - render