Side header image

Rust, kennis & innovatie

Ruimte om te groeien

Ondanks de digitalisering van boeken en ontwikkelingen op het gebied van het delen van kennis blijkt uit een onderzoek onder studenten en medewerkers van de Universiteit Antwerpen dat bibliotheken de laatste jaren niet minder worden bezocht. Ook zien we een trend in de zogenaamde third places; plekken waar studenten en jonge professionals samenkomen om zelfstandig te kunnen werken.
Een bibliotheek van nu biedt ruimte voor deze nieuwe manier van werken en ontdekken door kennis en innovatie als een bron van inspiratie te presenteren. Uit het hierboven genoemde onderzoek blijkt verder dat er behoefte is aan een aangename plek om ongestoord te leren en werken in deze drukke en impulsrijke maatschappij. Bibliotheken worden niet langer alleen met boeken geassocieerd, maar spelen nog steeds een belangrijke rol als bron van kennis. De uitwisseling van kennis is een integraal onderdeel van het leerproces en de universiteitsbibliotheek is hier een geschikte plaats voor. 

Het organische ontwerp van het studielandschap introduceert een vanzelfsprekende onderverdeling in individuele werkplekken, kleinschalige overlegvormen en een makerspace. Zo vertaalt de actuele ontwerpvraag van een universiteitsbibliotheek zich naar een plek waar studenten ruimte, technologie en kennis tot hun beschikking hebben om te blijven groeien.

Jeroen Wijnhorst

De Oase - sneden

De Oase - render


blank