Side header image

Voorbereidende sessies wiskunde en natuurwetenschappen 2018

Ben je niet meer zo handig in deze disciplines, kom ze dan even opfrissen vlak voor de aanvang van het academiejaar. De voorbereidende lessen herhalen elementaire begrippen uit de wiskunde en de natuurwetenschappen (natuurkunde en chemie). Tijdens de lessen worden theorie en oefeningen afgewisseld.

Voor welke opleidingen?

  • Conservatie-restauratie
  • Erfgoedstudies: voorbereidings- of schakelprogramma

In deze opleidingen wordt verder gebouwd op de basisprincipes wiskunde en/of natuurwetenschappen uit het secundair onderwijs. Daarom biedt de Faculteit Ontwerpwetenschappen in september voorbereidende lessen voor startende studenten aan. 
 

Heb jij nood aan de voorbereidende lessen wiskunde en natuurwetenschappen?

Voor de lessen wiskunde (LES 1 en LES 2) kan je voor oefeningen en een test ook terecht op het digitaal voorbereidingsplatform 'Aan de slag'. Hier kan je ook je voorkennis testen. 
Studenten die naar de voorbereidende sessies WISKUNDE (LES 1 EN LES 2) komen, moeten zich vooraf aanmelden op Aan de slag en van elke module (rekenkunde, rechten, veeltermen, goniometrie, limieten) het leermateriaal 'theorie en oefeningen' downloaden.
Let op: studenten erfgoedstudies (schakel- of voorbereidingsprogramma) selecteren architectuur als opleiding bij Aan de slag.

Aanschaf laptop

Op deze pagina vind je tips voor het aanschaffen van een laptop voor de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur en productontwikkeling.