Side header image

Aanvraagformulier uitzonderlijke combinatie van studieprogramma's

Uitzonderlijke combinatie van studieprogramma’s

Het combineren van studieprogramma’s tijdens één academiejaar is gebonden aan afspraken die in de facultaire richtlijnen (Blackboard > Mijn onderwijs > Onderwijs TEW) staan. Deze combinaties worden automatisch goedgekeurd en vereisen geen aanvraagformulier.

Combinaties die niet vervat zijn in de Facultaire Richtlijnen moeten aangevraagd worden bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen a.d.h.v. dit formulier.

Voorbeelden van dergelijke combinaties zijn:

  • Studenten die omwille van de facultaire richtlijnen een studieprogramma van minder dan 27sp. hebben, kunnen een aanvraag indienen om hun studieprogramma uit te breiden tot 27sp. (Dit om te voldoen aan de vereisten van kindergeld). Deze uitbreiding omvat enkel opleidingsonderdelen uit een BA opleiding zonder volgtijdelijkheden.
  • Combinaties tussen faculteiten van de Universiteit Antwerpen (bijvoorbeeld: master Rechten combineren met voorbereidingsprogramma Organisatie en Management)
  • Combinaties tussen instellingen (bijvoorbeeld: een hogeschool en een universiteit of twee universiteiten)

Deadlines

22 september. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester): 9 februari. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken.

Aanvragen afgesloten

Dit formulier is momenteel niet beschikbaar, het is dus niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Aanvragen m.b.t. opleidingsonderdelen van het eerste semester, tweede semester en jaarvakken van het academiejaar 2017-2018 kunnen ingediend worden tussen 1 april 2017 en 22 september 2017.

Enkel voor studenten die inschrijven na 1 oktober 2017 (aanvraag voor opleidingsonderdelen van het tweede semester) of voor studenten die de masterproef willen toevoegen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2017 en 9 februari 2018. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2017-2018.