Side header image

Aanvraagformulier uitzonderlijke combinatie van studieprogramma's

Uitzonderlijke combinatie van studieprogramma’s

Het combineren van studieprogramma’s tijdens één academiejaar is gebonden aan afspraken die in de facultaire richtlijnen (Blackboard > Mijn onderwijs > Onderwijs TEW) staan. Deze combinaties worden automatisch goedgekeurd en vereisen geen aanvraagformulier.

Combinaties die niet vervat zijn in de Facultaire Richtlijnen moeten aangevraagd worden bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen a.d.h.v. dit formulier.

Voorbeelden van dergelijke combinaties zijn:

  • Studenten die omwille van de facultaire richtlijnen een studieprogramma van minder dan 27sp. hebben, kunnen een aanvraag indienen om hun studieprogramma uit te breiden tot 27sp. (Dit om te voldoen aan de vereisten van kindergeld). Deze uitbreiding omvat enkel opleidingsonderdelen uit een BA opleiding zonder volgtijdelijkheden.
  • Combinaties tussen faculteiten van de Universiteit Antwerpen (bijvoorbeeld: master Rechten combineren met voorbereidingsprogramma Organisatie en Management)
  • Combinaties tussen instellingen (bijvoorbeeld: een hogeschool en een universiteit of twee universiteiten)

Deadlines

22 september. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester): 9 februari. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken.

Persoonsgegevens

Naam:*  
Voornaam:*  
Rolnummer:*  
E-mailadres:*    
Telefoonnummer:

Identificatiegegevens opleidingen en studieprogramma's

Hoofdinschrijving (opleiding die je nog moet afronden) dit academiejaar
Type programma:*  
Opleiding:*  
Instelling:*  

Opleiding waarmee je wenst te combineren:
Type programma:*  
Opleiding:*  
Instelling:*  

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het vak, aantal studiepunten,…).

Ik wens volgende opleidingsonderdelen uit mijn hoofdinschrijving te combineren:
Titel Studiegidsnr. (indien vak van UA) Semester Studiepunten
     


Met volgende opleidingsonderdelen uit hogervermelde opleiding:
Titel Studiegidsnr. (indien vak van UA) Semester Studiepunten
     

Motivering aanvraag*

 

Toe te voegen bijlagen*

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n)(bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toe te voegen):
  • Verplichte bijlagen: officiële puntenlijst van alle reeds behaalde opleidingsonderdelen in de hoofdinschrijving
  • Facultatief:
 
Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier ter toelating behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
 

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

*  Verplichte velden
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (CBI.TEW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de commissie bijzondere inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.