Side header image

Aanvraagformulier uitzonderlijke combinatie van studieprogramma's

Uitzonderlijke combinatie van studieprogramma’s

Het combineren van studieprogramma’s tijdens één academiejaar is gebonden aan afspraken die in de facultaire richtlijnen (Blackboard > Mijn onderwijs > Onderwijs TEW) staan. Deze combinaties worden automatisch goedgekeurd en vereisen geen aanvraagformulier.

Combinaties die niet vervat zijn in de Facultaire Richtlijnen moeten aangevraagd worden bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen a.d.h.v. dit formulier.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2018-2019 kunnen ingediend worden tussen 1 april en 22 september 2018. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2018 en 9 februari 2019. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2018-2019.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Persoonsgegevens

Naam:*  
Voornaam:*  
Studentennummer:*  
E-mailadres:*    
Telefoonnummer:

Identificatiegegevens opleidingen en studieprogramma's

Hoofdinschrijving (opleiding die je nog moet afronden) dit academiejaar
Type programma:*  
Opleiding:*  
Instelling:*  

Opleiding waarmee je wenst te combineren:
Type programma:*  
Opleiding:*  
Instelling:*  

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het vak, aantal studiepunten,…).

Ik wens volgende opleidingsonderdelen uit mijn hoofdinschrijving te combineren:
Titel Studiegidsnr. (indien vak van UA) Semester Studiepunten
     


Met volgende opleidingsonderdelen uit hogervermelde opleiding:
Titel Studiegidsnr. (indien vak van UA) Semester Studiepunten
     

Motivering aanvraag*

 

Toe te voegen bijlagen*

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n)(bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toe te voegen):
  • Verplichte bijlagen: officiële puntenlijst van alle reeds behaalde opleidingsonderdelen in de hoofdinschrijving
  • Facultatief:
 
Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier ter toelating behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
 

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

*  Verplichte velden
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (CBI.TEW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de commissie bijzondere inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.