Side header image

Aanvraagformulier creditcontract / examencontract-diploma / examencontract-credit

Algemene informatie

  • Bij een creditcontract schrijf je niet in voor een opleiding, maar voor één of meer opleidingsonderdelen. Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen, niet een diploma. Hiervoor volg je de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen. Inschrijving onder deze contractvorm vergt inzet van leerkrediet (indien je reeds een masterdiploma behaald hebt zal geen rekening gehouden worden met een tekort aan leerkrediet).
  • Het doel van het examencontract-credit is het behalen van creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vergt geen inzet van leerkrediet, desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien men nog over voldoende leerkrediet beschikt (tenzij je reeds een masterdiploma behaald hebt).
  • Het doel van het examencontract-diploma is het behalen van een diploma voor een opleiding zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vergt geen inzet van leerkrediet, desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien men nog over voldoende leerkrediet beschikt (tenzij je reeds een masterdiploma behaald hebt).

Je dient voor deze inschrijvingen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waar de opleidingsonderdelen deel van uitmaken. Houd er rekening mee dat ook niet alle opleidingsonderdelen (o.a. wegens redenen van volgtijdelijkheid of contractrestricties, zie cursusinformatie) hiervoor in aanmerking komen.

Voor een inschrijving met deze contracten is altijd de toelating van de faculteit vereist, ook in het geval van een herinschrijving. In de Faculteit TEW is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) bevoegd.

Een inschrijving onder deze contracten kan niet stopgezet worden. Er is bijgevolg ook geen terugbetaling mogelijk.

Het onderwijs- en examenreglement is op alle onze studenten van toepassing.

Deadlines

22 september. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester): 9 februari. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken.

Aanvragen afgesloten

Dit formulier is momenteel niet beschikbaar, het is dus niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Aanvragen m.b.t. opleidingsonderdelen van het eerste semester, tweede semester en jaarvakken van het academiejaar 2017-2018 kunnen ingediend worden tussen 1 april 2017 en 22 september 2017.

Enkel voor studenten die inschrijven na 1 oktober 2017 (aanvraag voor opleidingsonderdelen van het tweede semester) of voor studenten die de masterproef willen toevoegen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2017 en 9 februari 2018. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2017-2018.