Side header image

Aanvraagformulier creditcontract / examencontract-diploma / examencontract-credit

Algemene informatie

  • Bij een creditcontract schrijf je niet in voor een opleiding, maar voor één of meer opleidingsonderdelen. Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen, niet een diploma. Hiervoor volg je de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen. Inschrijving onder deze contractvorm vergt inzet van leerkrediet (indien je reeds een masterdiploma behaald hebt zal geen rekening gehouden worden met een tekort aan leerkrediet).
  • Het doel van het examencontract-credit is het behalen van creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vergt geen inzet van leerkrediet, desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien men nog over voldoende leerkrediet beschikt (tenzij je reeds een masterdiploma behaald hebt).
  • Het doel van het examencontract-diploma is het behalen van een diploma voor een opleiding zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens in deze vorm van onderwijs omvatten dezelfde leerstof als examens in het reguliere onderwijs. Inschrijving onder deze contractvorm vergt geen inzet van leerkrediet, desalniettemin worden dossiers enkel aanvaard indien men nog over voldoende leerkrediet beschikt (tenzij je reeds een masterdiploma behaald hebt).

Je dient voor deze inschrijvingen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waar de opleidingsonderdelen deel van uitmaken. Houd er rekening mee dat ook niet alle opleidingsonderdelen (o.a. wegens redenen van volgtijdelijkheid of contractrestricties, zie cursusinformatie) hiervoor in aanmerking komen.

Voor een inschrijving met deze contracten is altijd de toelating van de faculteit vereist, ook in het geval van een herinschrijving. In de Faculteit TEW is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) bevoegd.

Een inschrijving onder deze contracten kan niet stopgezet worden. Er is bijgevolg ook geen terugbetaling mogelijk.

Het onderwijs- en examenreglement is op alle onze studenten van toepassing.

Deadlines

22 september. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester): 9 februari. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken.

Persoonsgegevens

Naam:* 
Voornaam:* 
Rolnummer:* 
E-mailadres:*   
Telefoonnummer:
Was je reeds ingeschreven aan de UA met een credit- of examencontract?* 

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1*
Titel opleiding:  
Afstudeerrichting:
Instelling:  
Afstudeerjaar/Nog bezig/Niet afgerond/Gestopt:  
Diploma

 
Diploma behaald  
Wil je nog een relevante vooropleiding/diploma toevoegen?*  

Keuze contract

Ik wil me inschrijven met een:* 

Studierichting(en) waarin je een examen-/creditcontract aanvraagt (UA-TEW)*

 

 

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het vak, aantal studiepunten,…). Gelieve in de ‘opleidingsinfo’ goed na te kijken of er al dan niet rechtstreekse toelatingsvoorwaarden zijn en of je daaraan voldoet. In dat geval kan je je rechtstreeks aanmelden bij de Centrale Inschrijvingsdienst.

Opleidingsonderdelen

Ik wens mij voor dit academiejaar in te schrijven aan de Universiteit Antwerpen met een credit-/examencontract voor volgend(e) opleidingsonderde(e)l(en) van de faculteit TEW. (Opm: Je kunt maximaal 30 studiepunten opnemen onder dit soort contracten)
Studiegidsnr. Titel Studiepunten
     

Motivering aanvraag*Motivering:*

 

Volgtijdelijkheden:*

Toe te voegen bijlagen*

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n):
  • Verplichte bijlagen: relevante diploma(‘s) en diplomasupplement(en) of creditbewijzen
  • Facultatief:
 
Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor credit- of examencontract behandeld.
  • Indien je omwille van studievoortgangsbewaking niet mag inschrijven in een regulier diplomacontract, geldt deze beperking ook voor credit- of examencontracten.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
 

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

*  Verplichte velden
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (CBI.TEW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de commissie bijzondere inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.