Side header image

Aanvraag toelating inschrijving voor studenten met een Nederlands diploma

Algemene informatie

Jaarlijks schrijven heel wat studenten met een Nederlands diploma in. In tegenstelling tot andere buitenlandse diploma’s werd de aanmeldingsprocedure voor houders van een Nederlands diploma vereenvoudigd: zij verloopt conform de reguliere inschrijvingsdata en via de centrale inschrijvingsdienst.

Nederlandse studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (terug te vinden via deze link onder de rubriek ‘Opleidingsinfo’ > ‘Mag je starten?’) kunnen, indien hun opleiding sterk aanleunt bij de opleidingen die wél toegang bieden, aan de hand van dit formulier een toelating tot het programma of opleiding vragen. Deze dossiers worden dan behandeld door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen van de Faculteit TEW.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2018-2019 kunnen ingediend worden tussen 1 april  en 22 september 2018. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2018 en 9 februari 2019. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2018-2019.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Aanvragen afgesloten

Dit formulier is momenteel niet beschikbaar, het is dus niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.