Side header image

Aanvraag toelating inschrijving voor studenten met een Nederlands diploma

Algemene informatie

Jaarlijks schrijven heel wat studenten met een Nederlands diploma in. In tegenstelling tot andere buitenlandse diploma’s werd de aanmeldingsprocedure voor houders van een Nederlands diploma vereenvoudigd: zij verloopt conform de reguliere inschrijvingsdata en via de faculteit.

Voldoe je niet aan de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden, dan kan je toelating aanvragen aan de hand van dit formulier.

Deadlines

22 september. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester): 9 februari. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Persoonsgegevens

Naam:*  
Voornaam:*  
Rolnummer:*  
E-mailadres:*    
Telefoonnummer:

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1*
Titel opleiding:  
Afstudeerrichting:
Instelling:  
Afstudeerjaar/Nog bezig/Niet afgerond/Gestopt:  
Diploma

 
Diploma behaald  
Wil je nog een relevante vooropleiding/diploma toevoegen?*  

Gewenste studierichting aan de Universiteit Antwerpen dit academiejaar*

 

 

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het vak, aantal studiepunten,…). Gelieve in de ‘opleidingsinfo’ goed na te kijken of er al dan niet rechtstreekse toelatingsvoorwaarden zijn en of je daaraan voldoet. In dat geval kan je je rechtstreeks aanmelden bij de Centrale Inschrijvingsdienst.

Motivering aanvraag*

 

Toe te voegen bijlagen*

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n)(bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toe te voegen):
  • Verplichte bijlagen: relevante diploma(‘s) en diplomasupplement(en) met een duidelijk overzicht van het vakkenpakket in de vooropleiding
  • Facultatief:
 
Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor uitzonderingen behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
 

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

*  Verplichte velden
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (CBI.TEW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de commissie bijzondere inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.