Side header image

Aanvraagformulier uitzondering inschrijving indien men niet voldoet aan de rechtstreekse inschrijvingsvoorwaarden + verkorte bachelors

Algemene informatie

De toelatingsvoorwaarden tot de opleidingen van de Faculteit TEW worden jaarlijks vastgelegd en zijn te vinden op  www.uantwerpen.be/tew, per opleiding onder opleidingsinfo.

Studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de inschrijvingsdienst.

Studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen, indien hun opleiding sterk aansluit bij de opleidingen die wél toegang bieden, aan de hand van dit formulier een toelating tot het programma of opleiding vragen. Deze dossiers worden dan behandeld door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

Let op: Voor studenten met een Nederlands diploma is er een specifiek formulier voorzien. Gelieve uw aanvraag via dat formulier te doen.

Deadlines

22 september. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester): 9 februari. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Aanvragen afgesloten

Dit formulier is momenteel niet beschikbaar, het is dus niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Dit formulier is momenteel niet beschikbaar, het is dus niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Aanvragen m.b.t. opleidingsonderdelen van het eerste semester, tweede semester en jaarvakken van het academiejaar 2017-2018 kunnen ingediend worden tussen 1 april 2017 en 22 september 2017.

Enkel voor studenten die inschrijven na 1 oktober 2017 (aanvraag voor opleidingsonderdelen van het tweede semester) of voor studenten die de masterproef willen toevoegen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2017 en 9 februari 2018. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2017-2018.