Side header image

Aanvraagformulier uitzonderingen op inschrijvingsvereisten en/of het maximum aantal studiepunten

Algemene informatie

Inschrijvingsvereisten

Met een inschrijvingsvereiste wordt vastgelegd voor welk(e) opleidingsonderde(e)l(en) je geslaagd moet zijn om een bepaald opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Indien er inschrijvingsvereisten van kracht zijn, staan deze vermeld in de vakbeschrijvingen op de website en in SisA.

Maximum aantal studiepunten

Studenten mogen per academiejaar maximaal inschrijven voor 66 studiepunten. Voor deze berekening worden alle inschrijvingen samengeteld.

Uitzonderingen

In de Faculteit TEW is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) bevoegd voor het behandelen van afwijkingen op inschrijvingsvereisten en/of het maximum aantal studiepunten.

Een uitzondering zal enkel in overweging genomen worden indien:

  • het (een) inschrijving(en) met diplomacontract betreft;
  • het (een) diplomaja(a)r(en) betreft;
  • je geen maatregel van studievoortgangbewaking werd opgelegd.

Bij het al dan niet toekennen van deze uitzondering, wordt rekening gehouden met het studieverleden (maximum aantal behaalde studiepunten), het benutten van alle examenkansen en het hoogst behaalde cijfer bij tekorten waar inschrijvingsvereisten overschreden moeten worden.

Indien je een aanvraag wil doen om je masterproef te laten toevoegen (en je hebt je voorbereidings-, schakel- of bachelorprogramma nog niet afgerond) volg je de volgende stappen:

  • Je begint met de voorbereiding van je masterproef (zoeken van onderwerp en promotor) in het eerste semester. Je vraagt via de helpdesk om je in Blackboard reeds te koppelen aan de cursus Administratie masterproef TEW (indien je deze cursus niet ziet in Blackboard) en registreert daar je onderwerp en promotor (deadline Ma TEW BK, EB, HI, HIB en ManaMa 31/10, Ma OM: 15/11, Ma CM: 10/12). Je begint daarna te werken aan je masterproef en legt de procesevaluatie af voor de deadline.
  • In Januari slaag je (of je voldoet aan de voorwaarden om gedelibereerd te worden) voor het voorbereidings-, schakel- of bachelorprogramma.
  • Onmiddellijk na het krijgen van je cijfers en uiterlijk op 14 februari dien je een aanvraag in om de masterproef toe te voegen aan je studieprogramma via dit formulier (met als bijlagen; een bewijs van je resultaten, de bevestigingsmail van de registratie van je onderwerp in Blackboard en de mail van je procesevaluatie).

Let wel: Enkel wanneer je al deze stappen doorlopen hebt én je dossier werd goedgekeurd, kun je je masterproef dit academiejaar verdedigen. Toegang tot de Blackboardcursus Administratie masterproef TEW (stap 1) geeft nog geen garantie op het opnemen van de masterproef in SisA.

Het onderwijs- en examenreglement is op alle onze studenten van toepassing. (Zie Onderwijs- en examenreglement artikel 4.3 en 4.4.1)

Deadlines

1 oktober. Dien je aanvraag in voor 10 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor opleidingsonderdelen van het tweede semester: 14 februari. Dien je aanvraag in voor 1 februari om voor de start van het tweede semester antwoord te krijgen. Na 14 februari kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het lopende academiejaar.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen. 

Persoonsgegevens

Naam:*  
Voornaam:*  
Rolnummer:*  
E-mailadres UAntwerpen:*    
Telefoonnummer:
Ik ben ingeschreven met een diplomacontract:*  
Ik zit in mijn diplomajaar:*  
Ik val dit academiejaar onder studievoortgangsbewaking:*  

Type uitzondering

Ik wil me inschrijven met een uitzondering voor:*

sp.

Ik wens de volgende opleidingsonderdelen uitzonderlijk te laten toevoegen (en heb zelf alle opleidingsonderdelen die ik zelf al kon toevoegen al geregistreerd in SisA):

Studiegidsnr. Titel Studiepunten
     

Studierichting(en) waarin je een uitzondering aanvraagt (UA-TEW)*

 

 

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het vak, aantal studiepunten,…) Gelieve voor elk opleidingsonderdeel goed na te kijken of er contractrestricties en/of inschrijvingsvereisten zijn en of je daaraan voldoet.

Motivering aanvraag*

 

Toe te voegen bijlagen*

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n)(bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toe te voegen):
  • Verplichte bijlagen: een overzichtelijk voorstel van studieprogramma voor dit academiejaar
  • Facultatief:
 

Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor uitzonderingen behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
 

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

*  Verplichte velden
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (CBI.TEW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de commissie bijzondere inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.