Side header image

Aanvraagformulier uitzonderingen op inschrijvingsvereisten en/of het maximum aantal studiepunten

Algemene informatie

Inschrijvingsvereisten

Met een inschrijvingsvereiste wordt vastgelegd voor welk(e) opleidingsonderde(e)l(en) je geslaagd moet zijn om een bepaald opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Indien er inschrijvingsvereisten van kracht zijn, staan deze vermeld in de vakbeschrijvingen op de website en in SisA.

Maximum aantal studiepunten

Studenten mogen per academiejaar maximaal inschrijven voor 66 studiepunten. Voor deze berekening worden alle inschrijvingen samengeteld.

Uitzonderingen

In de Faculteit TEW is de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI) bevoegd voor het behandelen van afwijkingen op inschrijvingsvereisten en/of het maximum aantal studiepunten.

Een uitzondering zal enkel in overweging genomen worden indien:

  • het (een) inschrijving(en) met diplomacontract betreft;
  • het (een) diplomaja(a)r(en) betreft;
  • je geen maatregel van studievoortgangbewaking werd opgelegd.

Bij het al dan niet toekennen van deze uitzondering, wordt rekening gehouden met het studieverleden (maximum aantal behaalde studiepunten), het benutten van alle examenkansen en het hoogst behaalde cijfer bij tekorten waar inschrijvingsvereisten overschreden moeten worden.

Indien je een aanvraag wil doen om je masterproef te laten toevoegen (en je hebt je voorbereidings-, schakel- of bachelorprogramma nog niet afgerond) volg je de volgende stappen:

  • Je begint met de voorbereiding van je masterproef (zoeken van onderwerp en promotor) in het eerste semester. Je vraagt via de helpdesk om je in Blackboard reeds te koppelen aan de cursus Administratie masterproef TEW (indien je deze cursus niet ziet in Blackboard) en registreert daar je onderwerp en promotor (deadline Ma TEW BK, EB, HI, HIB en ManaMa 31/10, Ma OM: 15/11, Ma CM: 10/12). Je begint daarna te werken aan je masterproef en legt de procesevaluatie af voor de deadline.
  • In Januari slaag je (of je voldoet aan de voorwaarden om gedelibereerd te worden) voor het voorbereidings-, schakel- of bachelorprogramma.
  • Onmiddellijk na het krijgen van je cijfers en uiterlijk op 14 februari dien je een aanvraag in om de masterproef toe te voegen aan je studieprogramma via dit formulier (met als bijlagen; een bewijs van je resultaten, de bevestigingsmail van de registratie van je onderwerp in Blackboard en de mail van je procesevaluatie).

Let wel: Enkel wanneer je al deze stappen doorlopen hebt én je dossier werd goedgekeurd, kun je je masterproef dit academiejaar verdedigen. Toegang tot de Blackboardcursus Administratie masterproef TEW (stap 1) geeft nog geen garantie op het opnemen van de masterproef in SisA.

Het onderwijs- en examenreglement is op alle onze studenten van toepassing. (Zie Onderwijs- en examenreglement artikel 4.3 en 4.4.1)

Deadlines

1 oktober. Dien je aanvraag in voor 10 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor opleidingsonderdelen van het tweede semester: 14 februari. Dien je aanvraag in voor 1 februari om voor de start van het tweede semester antwoord te krijgen. Enkel voor studenten die inschrijven na 1 oktober of voor studenten die de masterproef willen toevoegen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november en 14 februari. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het lopende academiejaar.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen. 

Aanvragen afgesloten

Dit formulier is momenteel niet beschikbaar, het is dus niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Aanvragen m.b.t. opleidingsonderdelen van het eerste semester, tweede semester en jaarvakken konden ingediend worden tot 1 oktober.

Enkel voor studenten die inschrijven na 1 oktober 2017 (aanvraag voor opleidingsonderdelen van het tweede semester) of voor studenten die de masterproef willen toevoegen in het tweede semester kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2017 en 14 februari 2018. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2017-2018.