Side header image

Engelstalige masterprogramma's

Studenten TEW Bedrijfskunde of TEW Economisch Beleid kunnen er voor kiezen om hun masterprogramma in het Engels te volgen. Studenten die voor een van deze opleidingen (Master in Applied Economics Business Economics en Master in Applied Economics Economic Policy) kiezen, volgen de lessen in het Engels, samen met een groep buitenlandse studenten.

Het programma Erasmus Mundus Joint Master degree in Economics of Globalisation and European Integration is een gespecialiseerde academische master. Het programma is gericht op economen uit Europa en daarbuiten, die een carrière binnen de universiteit, de overheid of internationale organisaties nastreven. Ook onderzoeksafdelingen van banken en industriële of commerciële bedrijven komen in aanmerking. Het doel is om competenties te ontwikkelen in de kernvakken van het programma. Studenten profiteren van een toegenomen bewustzijn van de plaats van de EU in de wereldeconomie en van een diepgaand begrip van het belang van de globalisering en de internationale handel.

De Master of Maritime and Air Transport Management bereidt de afgestudeerden voor op de uitdagingen van de hedendaagse transportsector. In het programma kunnen studenten kiezen uit een van volgende drie majors: transportonderzoek, het luchtvervoer of het zeevervoer. Zo kunnen studenten hun programma afstemmen op hun specifieke interesses en achtergrond.