Side header image

Internationale uitwisselingen

De Faculteit TEW neemt deel aan allerlei internationale onderwijsprogramma’s. Uitwisselingen van zowel studenten als personeel, binnen en buiten Europa, zijn zeer belangrijk. Op die manier worden belangrijke samenwerkingsakkoorden gesloten met andere universiteiten wereldwijd en kan de faculteit de vergelijking met andere topuniversiteiten aan.

Internationalisatie heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld. De faculteit heeft een groot aantal studenten die een periode in het buitenland studeren, maar ook heel wat personeelsleden geven les als gastprofessor aan een buitenlandse universiteit. Omgekeerd volgen veel buitenlandse studenten via uitwisselingsprogramma’s les aan de Faculteit TEW. Jaarlijks verwelkomen we ongeveer 250 buitenlandse onderzoekers, professoren en bezoekers. De faculteit heeft akkoorden met een honderdtal universiteiten in meer dan 30 landen.

Lees meer over de mogelijkheden om in het buitenland te studeren.

Antai College en de faculteit TEW sluiten uitwisselingsovereenkomst

In januari 2016 sloten de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen en het Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University, een overeenkomst rond een uitwisselingsprogramma voor studenten van beide universiteiten. Vanuit het Antai College zullen twee studenten deelnemen aan bedrijfsprojecten in Vlaanderen. De faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen zal zelf ook twee studenten naar het Antai College sturen om deel te nemen aan een uitwisselingsstudie. Tijdens de 6e International Business School Shanghai Conferentie (16-18 oktober 2016), werden tussen vertegenwoordigers van beide universiteiten nog een aantal praktische afspraken gemaakt.