Side header image

Kwaliteitszorg

Elke faculteit van de Universiteit Antwerpen heeft een Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg in het Onderwijs of CIKO. Het is de taak van CIKO om kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie te versterken en de systematiseren.

Interne kwaliteitszorg

CIKO werkt beleidsvoorstellen uit om de kwaliteit van het onderwijs op te volgen en, indien mogelijk, te verbeteren. De CIKO van Faculteit TEW werkt op verschillende domeinen binnen het onderwijs:

  • Evalueren van opleidingsonderdelen
  • Studietijdmeting
  • Analyse van slaagcijfers
  • Focusgesprekken met studenten
  • Ondersteuning bij nieuwe onderwijsinitiatieven

Externe kwaliteitszorg

De kwaliteitscontrole gebeurt binnen de Faculteit TEW niet alleen intern, maar ook extern.  

De onderwijsvisitaties voor de NVAO zijn verplicht voor alle opleidingen in Vlaanderen. Sinds 2005 zijn de managementopleidingen van de Faculteit TEW ook geaccrediteerd door AACSB en in 2010 behaalde de faculteit een bijkomende EPAS-accreditatie voor de opleidingen TEW Bedrijfskunde en Handelsingenieur. 

Op dit ogenblik is de Faculteit TEW aan de Universiteit Antwerpen de enige Faculteit TEW in Vlaanderen met meerdere internationale accreditaties.