Side header image

Aanvraag toelating inschrijving voor studenten met een Nederlands diploma

Algemene informatie

Jaarlijks schrijven heel wat studenten met een Nederlands diploma in. In tegenstelling tot andere buitenlandse diploma’s werd de aanmeldingsprocedure voor houders van een Nederlands diploma vereenvoudigd: zij verloopt conform de reguliere inschrijvingsdata en via de centrale inschrijvingsdienst.

Nederlandse studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (terug te vinden via deze link onder de rubriek ‘Opleidingsinfo’ > ‘Mag je starten?’) kunnen, indien hun opleiding sterk aanleunt bij de opleidingen die wél toegang bieden, aan de hand van dit formulier een toelating tot het programma of opleiding vragen. Deze dossiers worden behandeld door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen van de Faculteit TEW.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2018-2019 kunnen ingediend worden tussen 1 april en 22 september 2018. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2018 en 9 februari 2019. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2018-2019.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Persoonsgegevens

Naam:*  
Voornaam:*  
Studentennummer:*  
E-mailadres:*    
Telefoonnummer:

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1*
Titel opleiding:  
Afstudeerrichting:
Instelling:  
Afstudeerjaar/Nog bezig/Niet afgerond/Gestopt:  
Diploma

 
Diploma behaald  
Wil je nog een relevante vooropleiding/diploma toevoegen?*  

Gewenste studierichting aan de Universiteit Antwerpen dit academiejaar*

 

 

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het vak, aantal studiepunten,…). Gelieve in de ‘opleidingsinfo’ goed na te kijken of er al dan niet rechtstreekse toelatingsvoorwaarden zijn en of je daaraan voldoet. In dat geval kan je je rechtstreeks aanmelden bij de Centrale Inschrijvingsdienst.

Motivering aanvraag*

 

Toe te voegen bijlagen*

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n)(bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toe te voegen):
  • Verplichte bijlagen: relevante diploma(‘s) en diplomasupplement(en) met een duidelijk overzicht van het vakkenpakket in de vooropleiding
  • Facultatief:
 
Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor uitzonderingen behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
 

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

*  Verplichte velden
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (CBI.TEW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de commissie bijzondere inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.