Side header image

Praktijkgerichte projecten - aanvraag bedrijven

Werkwijze:
 1. Vul alle gegevens in op het onderstaande aanvraagformulier.
 2. U wordt via e-mail gecontacteerd of het voorstel al dan niet werd goedgekeurd (Kadert het voorstel binnen de doelstellingen van een praktijkgericht project? Kan het binnen de aangegeven tijdspanne worden gerealiseerd? …).
 3. De voorstellen van bedrijven worden ter beschikking gesteld aan de studenten in maart of in september via een informatiesessie en via het elektronisch leerplatform Blackboard.
 4. Geïnteresseerde studenten sturen hun motivatie door naar de coördinator van de praktijkgerichte projecten.Als de student voldoet aan de noodzakelijke vereisten (bacheloropleiding volledig afgerond, goede studieresultaten in het domein van het project), ontvangt hij/zij de gegevens van de contactpersoon binnen de organisatie en kan er verder worden afgesproken.
 5. Studenten hebben normaliter tijd tot:
  • 30 april (internship/praktijkproject dat van start gaat in de zomermaanden)
  • 15 september (internship/praktijkproject dat van start gaat in het academiejaar)
  • 31 oktober (praktijkgerichte masterproef)
  om hun praktijkgericht project vast te leggen.
 6. Na verloop van de deadline brengen wij u op de hoogte of uw project al dan niet gekozen werd.

Organisatie

Naam aanvrager:*  
Functie aanvrager:*  
Naam bedrijf/organisatie/instituut:*  
Maatschappelijke zetel:*  
E-mail:*    
Gsm/telefoon:*  
Website:
Uw contactgegevens worden pas aan een student bezorgd wanneer zij reeds contact hebben opgenomen met de coördinator van de praktijkprojecten. De gegevens verschijnen dus niet op Blackboard.

Praktijkgericht project

Titel:*
 

Centrale onderzoeksvraag: (wat dient de student concreet te onderzoeken?)*
 
Korte omschrijving van de onderzoeksopdracht (deelvragen van het onderzoek, type data dat de student moet verzamelen, soorten analyses, verwachte output)*
 
Specifieke voorkennis vereist? Zo ja, welke?

Deadline van het project:
Dient het project vóór een bepaalde datum van start te gaan?
Wanneer moet het project ten laatste volledig afgerond zijn?*
 

Het project mag worden voorgesteld voor:


Vanaf academiejaar 2016-2017 zullen wij de praktijkgerichte projecten ook promoten via onze Facebookpagina. Geeft u de toestemming om de titel van het project alsook de naam van de organisatie openbaar te maken op deze pagina?*

 
*  Verplichte velden
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, praktijkproject.tew@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de organisatie van de praktijkprojecten. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.