Side header image

Praktijkgerichte projecten

Volgende soorten praktijkgerichte projecten worden aangeboden door de faculteit. Elk soort project resulteert in een bondig rapport waarin de analyse van een probleemstelling wordt toegelicht en concrete managementaanbevelingen worden voorgesteld. Doorheen het gehele proces wordt de student steeds begeleid door een bedrijfsbegeleider binnen het bedrijf en een TEW-begeleider binnen de faculteit.