Side header image

Vrijwillige stage

Een vrijwillige stage is een stage waarbij de student geen studiepunten verdient en geen ondersteuning van een TEW-begeleider heeft, maar wel de mogelijkheid heeft een stage op te nemen waarbij hij/zij verzekerd is vanuit de Universiteit Antwerpen. Er zijn geen vereisten naar inhoud toe en er wordt geen rapport of presentatie verwacht, maar de stage moet wel aansluiten bij het curriculum van de student en bijdragen aan de intellectuele ontwikkeling van de student. Er wordt vanuit de Universiteit verwacht dat het combineerbaar blijft met hun lessenrooster.