Topics masterproef chemie/biochemie

Beste

Dit webformulier heeft als doel verschillende onderwerpen/topics te verzamelen voor de masterproeven van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Het formulier kan ingevuld worden door interne medewerkers, externe bedrijven, organisaties of universiteiten. Na goedkeuring wordt de lijst gepubliceerd voor de studenten waarna zij een keuze kunnen maken.

Meer informatie over de masterproef en de reglementen vindt u op onze website:
Klik hier voor info over de masterproef

Heeft u vragen over het webformulier? Gelieve deze te melden via de helpdesk van de faculteit (www.uantwerpen.be/ti > helpdesk).
Heeft u vragen over de inhoud van de masterproef? Gelieve de coördinator van de opleiding (bio)chemie (Linda Beenaerts – linda.beenaerts@uantwerpen.be) te contacteren.


U bent * Naam * 
Voornaam * 
E-mailadres *   
Gegevens
    - Naam bedrijf * 
    - Adres (straat + nr.) * 
    - Postcode en gemeente * 
    - Contactpersoon * 
    - E-mailadres contactpersoon * 
    - Telefoonummer contactpersoon * 
Titel masterproef * 
Onderzoeksdomein
Onderwerp is geschikt voor * 

Korte inhoud/Omschrijving proef * 
Doelstellingen
Individueel werk * 
Hoe contacteert de student de contactpersoon? * 

De taal van het schriftelijk werkstuk van de proef is * 
Wenst u een document met meer informatie over de proef op te laden? * 
Opmerkingen
*  Verplichte velden
De Facultaire Onderwijsadministratie FTI, onderwijs.fti@uantwerpen.be 03/213.79.11 verzamelt deze persoonsgegevens. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot het einde van academiejaar 2018-2019. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.
Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.