Topics masterproef chemie/biochemie

Geachte Mevrouw,
Geachte heer

Dit webformulier heeft als doel verschillende onderwerpen te verzamelen voor de masterproeven voor de opleidingen chemie en biochemie van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Het formulier kan ingevuld worden door interne medewerkers, externe bedrijven, organisaties en universiteiten.

Enkele specifieke data die we u alvast wensen mee te delen:
  • De lijst met ingediende onderwerpen wordt in september goedgekeurd door de opleiding.
  • In oktober wordt de lijst gepubliceerd voor de studenten waarna zij een keuze maken.
  • De onderwerpen worden in november definitief toegewezen aan de studenten.
  • In november nemen de studenten contact op met de externe promotor voor het invullen en ondertekenen van de nodige stagedocumenten (stageovereenkomst, risicoanalyse, werkpostfiche en stagerooster). De documenten worden aangeleverd door de Universiteit Antwerpen.
  • De masterproef gaat door in het tweede semester gedurende twaalf weken en dit vier dagen per week. Het tweede semester start op 10 februari 2020. Het experimenteel werk van de masterproef eindigt op 15 mei 2020. Het rapport van de masterproef wordt op 4 juni 2020 ingediend. De presentatie en verdediging van de masterproef gaat eind juni 2020 door.
Meer informatie over de masterproef en de reglementen vindt u op onze website:
Klik hier voor info over de masterproef

Heeft u vragen over het webformulier? Dan kan u terecht op volgend mailadres: stages.fti@uantwerpen.be
Heeft u vragen over de inhoud van de masterproef? Gelieve de coördinator van de opleiding (bio)chemie (Linda Beenaerts – linda.beenaerts@uantwerpen.be) te contacteren.

U bent * Onderwerp is geschikt voor * 

Naam bedrijf * 
Contactpersoon * 
E-mailadres contactpersoon *   
Telefoonummer contactpersoon * 
Hoe contacteert de student de contactpersoon? * 

Adres bedrijf (straat + nr.) * 
Postcode en gemeente * 
Titel masterproef * 
Is de masterproef confidentieel? * 
Onderzoeksdomein
Korte inhoud/Omschrijving proef * 
Doelstellingen *  
Individueel werk * 
De taal van het schriftelijk werkstuk van de masterproef is * 

Wenst u een document met meer informatie over de proef op te laden? * 
Opmerkingen
*  Verplichte velden
De Facultaire Onderwijsadministratie FTI, onderwijs.fti@uantwerpen.be 03/213.79.11 en de masterproefcoördinator van de opleiding (bio)chemie, linda.beenaerts@uantwerpen.be, verzamelen deze persoonsgegevens. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot het einde van academiejaar 2019-2020. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid : www.uantwerpen.be/disclaimer.