Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact.

Georganiseerd door ICOR/TORB i.s.m. het Vlaams Parlement, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het FWO, de Vlaamse Juristen Vereniging, de Vlaamse Rechtsfaculteiten, de VLIR en VLOR, het Kinderrechtencommissariaat en
Vlaamse culturele verenigingen.

22-23 November 2018

Dag 1: Openingsconferentie en Ronde Tafel (Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Hertogstraat 1, 1000 Brussel)

‘Verleden kijkt naar de Toekomst’. Hoe kijken (gewezen) ministers naar de Toekomst van het Vlaams Onderwijs in 2020-2030 ?  Interpellaties van jonge academici.

17u00                Ontvangst

17u30                Aanvang                         

Inleiding               ‘Waarom 30 en 60 jaar Grondwetsherziening/Schoolpact ?’ Prof. dr. Jan De Groof, voorzitter ICOR/TORB,

Repliek                  Rector Herman Van Goethem, voorzitter VLIR

Ronde tafel          ‘Korte vooruitblik’ door enkele gewezen ministers :

                                    Dhr. Willy Claes,

                                    Dhr. Luc Van den Bossche,

                                    Dhr. Luc Martens,

                                    Mevr. Marleen Vanderpoorten,

                                    Prof. dr. Frank Vandenbroucke (video opname)

                                    o.l.v. dhr. Guy Tegenbos

Reacties               Kritische repliek door enkele jonge academici.

                                    Dra. Yousra Benfquih , Universiteit Antwerpen

                                    Drs. Johan Lievens, Katholieke  Universiteit Leuven

                                    Prof. dr. Stijn Baert, Universiteit Gent

                                    Prof. dr. Noel Clycq, Universiteit Antwerpen

                                    Prof. dr. Kris Rutten, Universiteit Gent

Commentaar        door mevr. Marianne Coopman, COV en Prof. dr. Maarten Simons, Katholieke Universiteit Leuven

Conclusies            door mevr. Hilde Crevits, Minister van onderwijs en prof. dr. Job Cohen, Universiteit Leiden.

Slotwoord            door Dhr. Georges Monard, eresecretaris-generaal, Departement onderwijs en Prof. dr. Jan De Groof, Voorzitter ICOR/TORB

19u30                Receptie   aangeboden door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

20u30                Slot

 

Dag 2: Conferentie (Vlaams Parlement, Hertogstraat 6, 1000 Brussel).

Voormiddag

60 en 30 jaar : Terugblik omtrent Beleid en Recht - Vooruitblik 2030.

Plenum

09u00              Ontvangst

09u30              Welkomstwoord Dhr. Jan Peumans, Voorzitter Vlaams Parlement

Algemene inleiding: ‘Wat zijn de vragen?’ Prof. dr. Jan De Groof, Voorzitter ICOR/TORB

Gemiste of gelijke kansen in Onderwijs ?: Prof. dr. Ive Marx, Universiteit Antwerpen​,  Prof. dr. Annelies d’Espallier, Katholieke Universiteit Leuven

Intern en extern pluralisme van Vlaamse scholen : Vrijheid van onderwijs en verhouding tussen de ‘netten’:  Prof. dr. Kurt Willems, Katholieke Universiteit Leuven, Dr. Pedro De Bruyckere, Arteveldehogeschool en Universiteit Leiden

10u30              De internationale agenda van het Vlaams onderwijsrecht en onderwijsbeleid: Prof. dr. Dirk Van Damme, OESO, Prof. dr. Alexander De Becker, Universiteit Gent en Universiteit Hasselt

11u00              Koffie

11u30              Commentaar, Panel en Debat

13u00              Buffet

 

Namiddag.

“Staten-Generaal” anno 2018

(Ontwerpprogramma)

14u00              Sessies en expertseminaries omtrent:

1. Bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs. Is nu een homogeen bevoegdheidsbeleid verzekerd en/of dringt een grondwetsherziening zich op ?

Co-voorzitters :

Prof. dr. Wilfried Rauws, Vrije Universiteit Brussel​

Prof. dr. Luc Lavrysen, Grondwettelijk Hof

Inleiding door :                  

Prof. dr. Jurgen Van Praet, Universiteit Antwerpen

Dhr. Brecht Steen, Raad van State

 

2. Actieve versus passieve onderwijsvrijheid ?  30 jaar rechtspraak Grondwettelijk Hof en Raad van State: kan men gewagen van een nieuw Schoolpact ?

Co-voorzitters :

Dhr. Georges Monard, eresecretaris-generaal, Departement onderwijs

Dhr. Jacques Jaumotte, Voorzitter Raad van State​

Inleiding door :                  

Dhr. Wouter Pas, Staatsraad Raad van State

Dr. Caroline Habets, Universiteit Hasselt

 

3. Een miskend schoolpactbeginsel: de democratisering van het onderwijs.

Mevr. Mia Douterlungne, Administrateur-generaal VLOR

Dhr. Koen Pelleriaux, Secretaris-generaal Departement onderwijs en vorming

Inleiding door :                  

Prof. dr. Frank Vandenbroucke, Universiteit van Amsterdam

 

4. Eindtermen, centrale toetsen en inspectie: wijzigende patronen ?

            Co-voorzitters:

Prof. dr. Geert Kelchtermans, Katholieke Universiteit Leuven

Mevr. Kathleen Helsen, Vlaams Parlement

            Inleiding door:

Prof. dr. Wouter Duyck, Universiteit Gent

Prof. dr. Roger Standaert, Universiteit Gent

Dhr. Lieven Viaene, Inspecteur Generaal Onderwijsinspectie

           

5. Hoe inclusief blijkt het Vlaams onderwijs ? Welk M-decreet behoeft Vlaanderen? Omtrent de ‘redelijke aanpassingen’.

            Co-voorzitters: 

Prof. dr. Wim Van den Broeck, Vrije Universiteit Brussel

Dhr. Koen Daniëls, Vlaams volksvertegenwoordiger

            Inleiding door:  

Mevr. Valérie Van Hees, Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Mevr. Tine Gheysen, Vrij CLB​

           

6. Financiering van het onderwijs en nieuwe demografische realiteiten Leerplichtonderwijs.  Financiering van het onderwijs en nieuwe spelregels voor het hoger onderwijs ?

Co-voorzitters:

Dhr. Koen Algoed, Secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting

Prof. dr. Joos van de Walle, Voorzitter Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Inleiding door :

Dhr. Adri De Brabandere, Rekenhof

Prof. dr. Steven Groenez, Katholieke Universiteit Leuven

Prof. dr. Koen Debackere, Katholieke Universiteit Leuven

 

7. Religie en onderwijs.

Co-voorzitters:

Prof. em. dr. Raf Verstegen, Katholieke Universiteit Leuven

Mevr. Caroline Gennez, Vlaams volksvertegenwoordiger

Inleiding door :                  

Dra. Sien Devriendt, Universiteit Gent

Prof. dr. Jogchum Vrielink (Université de Saint-Louis)

 

8. Recht op onderwijs voor migrerende kinderen en kinderen zonder papieren : hoe inclusief is het onderwijs, zijn de internationale grondrechten relevant gebleken ? Anti-radicalisering middels onderwijs ?

i.s.m. het Kinderrechtencommissariaat

Co-voorzitters:

Dhr. Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris

Dhr. Guido Knops, Koning Boudewijnstichting

Inleiding door :

Prof. dr. Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen

 

9. Impact van het Europees gemeenschapsrecht op de Vlaamse codices - Hoe verhoudt het Europees kwaliteitsconcept en het Bologna Proces zich met het Vlaams onderwijsbeleid en de institutionele zelfstandigheid van universiteiten en hogescholen – Eén Gemeenschappelijke Ruimte voor Vlaanderen/Nederland ?

i.s.m. ‘Beweging Vlaanderen-Europa

Co-voorzitters:                  

Mevr. An De Moor, Odissee

Dhr. Axel Buysse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland

Inleiding door :

Dhr. Peter Kwikkers, TriasNet Concultants

Dhr. Lucien Bollaert, International QA expert

 

10. Juridisering in het onderwijs. Uitwas van het legaliteitsbeginsel of vals probleem ?

i.s.m. Vlaamse Juristenvereniging

Voorzitter:

Dhr. Frank Judo,  Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Inleiding door :

Prof. dr. Sabien Lust, Universiteit Gent

Dhr. Jurgen Neuts, Raad van State

 

11. Lerarenopleiding en loopbaanpact. Het statuut van de leraar.

Co-voorzitters:

Prof. dr. Maarten Simons, Katholieke Universiteit Leuven

Dhr. Jo De Ro, Vlaams Parlement

Inleiding door :

Dra. Evelien Timbermont, Vrije Universiteit Brussel

Prof. dr. Geert Devos, Universiteit Gent

 

16u00              Koffie

16u30              Plenaire Slotzitting

17u45              Receptie en wandelbuffet

19u00              Einde